esmaspäev, 25. november 2019

Pickup - Briti eri: "KS Kibuvitsa noorte & Kohila noorte kohtumine"


Meie projekti eesmärk oli läbi spordi ja mängude korraldada eesti ja vene noortele ühine kokkusaamine, mis oleks samas nii huvitav  ning õpetlik. Idee tekkis läbi selle, et eelnevalt oli meie grupist üks noor näinud Ks Kibuvitsa treeninguid ja need tundusid põnevad. Võtsime nende noortega ühendust ning  rääkisime oma mõttest. Ks Kibuvitsa noorte grupp koosneb peamiselt venerahvusest noortest.

Kibuvitsa noortele meeldis see mõte, et saavad tulla linnast maale ja koos korraldad üks põnev ning seikluslik päev, mis annab võimaluse õppida keelt,saada uusi teadmisi ja leida uusi sõpru.

Selleks, et antud päev õnnestuks ja tagatud oleks ka rahalised vahendid kirjutasime PickUp projektile taotluse selle päeva rahastamiseks.

Algselt ei teadnud me  täpselt, palju on noori, kes soovivad sellel kohtumisel osaleda jasellest tulenevalt ei saanud planeerida väga täpselt eelarvet. Noored panid  kirja esialgse plaani ja uurisime transpordi võimalusi. Toit oli üks raskemaid asju mida planeerida, kui ei tea täpset  inimeste arvu.  Plaanis oli tellida batuut, sest batuut on alati see vahend, et keegi ei tunne igavust ning annab võimaluse täita neid hetki, kui ei soovi mingis mängus või tegevuses osaleda.

21.06.2019 toimus Salutagusel KS Kibuvitsa ja Kohila laste kohtumine. Teavitamiseks jagasime enda üritust Facebookis ja printisime plakateid veel teadetetahvlitele. Osales meie üritusel kokku 46 last/ noort( vene rahvusest noori/lapsi 20) vanuses 2-19.a. Kohal olid veel 5 juhendajat.  Enamus osalejatest jäid vanusegruppi 7-12 a

Kaasati ka kogukonda appi vahendite toomisega ja ülespanekul (maadlusmattide, toolide, laudade, suur telk) ja toitude ettevalmistamisel ning jagamisel. Kogukond sai olla samasabiks ja said osa sellest lahedast päevast.

Kohtumise juures õnnestus kindlasti see, et lapsed olid väga avatud ja valmis kohe alguses ise suhtlema. Kõige lahedam oli näha, et lastel omavaheline koostöö toimis nii hästi, et andsime võimaluse  lastel ise juhtida seda päeva ja  see andis hea võimaluse neil just omavahel suhelda, õppida üksteist tundma. Kes õppis uute sõpradega judot, kes sõitis rattarajal, kes tundis ennast kõige paremini batuutidel hüpates ning keda huvitas DJ töötuba ja võimalus karaoket laulda.

Kohila noor tutvustas  läbi töötoa Dj ja muusika mängimise erinevaid võimalusi, kus kuulati soovijate lemmiklugusid. Kõik soovijad said teadmisi DJ tööst ja selleks vajalikest  IT-oskustest ning ise proovida oma kätt sellel alal. Keelebarjäär oli pigem olematu, sest suheldi nii eesti, vene kui inglise keeles. Võimalus oli karaokena laulda oma emakeeles mõni lugu ja see meeldis just tüdrukutele. KS Kibuvitsa  lastel  oli ettevalmistatud näidis treening. Judopoisid ja tüdrukud õpetasid  Kohila lastele erinevaid judo võtteid ja esmast enesekaitset.

Antud kohtumine arendas erirahvusest noortes/ lastes loovust,koostööd, teistega arvestamist jasuhtlemisoskust. Meie projektis oli üks peamisi eesmärke tuua kokku eesti-vene noored ja lasta neil endil ühiselt luua üks põnev päev, mis on samas hariv ja õpetlik. Projekt aitas luua uusi suhteid erirahvusest noortel ja kujundada  paremat arvamust erirahvusest noorte vastu. Läbi selle projekti õppisid lapsed tegema koostööd kogukonnaga ja said juurde oskusi, kuidas kaasata kogukonda.

Projekt kokkuvõtvalt andis mõlemale grupile juurde uusi oskuseid ja teadmisi kõiges, mida on vaja ürituse planeerimisel. Lapsed ja noored arendasid endas oskuseid nagu kohusetunne, ajaplaneerimine, tööde jaotus ja koostöö. Osati väärtustada teiste oskuseid ja läbi selle ise õppida uusi teadmisi ning oskuseid. Toetada üksteist ja leida parimaid lahendusi, mis sobisid mõlemale osapoolele.

DJ-töötoas arendati uusi oskuseid IT- valdkonnas. Karaoke arendas oskust ise olla loov ja teha järgi soovitud rahvusest artisti ning laulda tema lugu. Läbi vahendite, transpordi ja toidu  tellimise/ otsimise arenes oskus leida infot internetist ja samas õpiti  jagama oma  infot/üritust Facebookis.

Arvestamine eelarvega ehk matemaatika oli ehk kõige keerulisem. Ideid oli lastel/ noortel palju ja kõik olid põnevad, lihtsalt neil ununes, et meil on ainult üks päev ja kõike selle päeva sisse ei mahu. Toit oli eelarves kõige suurem vaidluskoht ja läbi selle vaidluse tegelikult saadi teada, mis on erirahvustel toidulaua eelistused ja kuidas leida lõpuks kõiki osapooli rahuldav lahendus.

Keelekümblus toimus lausa kolmes võõrkeeles eesti, vene ning inglis keeles. Päeva lõppedes sai iga osaleja öelda, mis talle selle ürituse juures meeldis ja mis ei meeldinud.

Lisan mõned arvamuse:
·        Tegevused ning töötoad olid huvitavad ja arendavad. Enim meeldis judo treening, Dj töötuba ning batuut.
·        Pitsa ja jäätis olid selgelt parimad toidud, aga kõik teised toidud olid ka maitsvad. Meeldis, et toitu oli piisavalt.
·        Erimeelsusi oli selles, et jalgrattaid ei jagunud korraga kõigile ning batuudil ei tohtinud
teha trikke.

Läbi selle selgus, et tegelikult oli kõigil üks igati lahe päev!

Konkurssi "Pick-Up - Briti eri" rahastas Briti Nõukogu.
Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar