neljapäev, 9. mai 2019

Kogemus rahvusvaheliselt välisvabatahtlike tuutorite koolituselt Tutor(ial)

29. aprill- 5. mai 2019 toimus rahvusvaheline koolitus välisvabatahtlike tööalastele juhendajatele ehk tuutoritele Leedus Antaliepetes ja Vilniuses. Eesti ANK partnerluses osalesid koolitusel Eveliis Samberk Saue Noortekeskusest, Ester Haas MTÜ Raeküla Vanakooli Seltsist ja Keio Soomelt Viru-Nigula Avatud Noortekeskusest, kelle koolituskogemustest saate lugeda allpool.  Antalieptė on väike linn Zarasai linnaosas, mis on kaetud kaunite maastikutega: jõed, järved ja rahulikud kohad matkamiseks. Linnal on pikk ajalugu ja ajaloolised objektid. Vilnius on Leedu suurim linn ja pealinn.

Tuutorite koolitus kestis nädal aega ning selle aja jooksul saime tuttavaks nii koolitajatega kui ka omavahel grupis, mis oli kogu nädalaks väga tähtis, et kogemusi ja teadmisi jagada. Päevad olid väga sisutihedad, mis lõppkokkuvõtteks andis meile maksimaalselt palju. Osalejad töötavad oma igapäevaelus erinevatel positsioonidel, osad neist olid rohkem, teised vähem kokku puutunud välisvabatahtlikega. Grupp oli väga tugev ning seega jõudsime kogeda väga palju, kõik olid valmis panustama. Koolitusel osalejad pidid gruppides ka läbi viima 40 minutilise koolituse kohalikele tuutoritele, mis kindlasti meile kõigile uue ja vajaliku kogemuse andis - töötamine rahvusvahelise grupiga ühise eesmärgi nimel, vastutus, rollide jaotus, arvestamine, õpitu edasi andmine jne.

„Olles olnud juba ametlikult 12 kuud tuutor vabatahtlikule noortekeskuses ja varem mitteametlikult kätt proovinud siis oli see koolitus väga tähtis minule. Hakkasin mõtlema asjadele, millele varem polnud nii suurt tähelepanu pööranud. Sain infot ja praktilisi teadmisi, mida kindlasti meie noortekeskuse järgmise välisvabatahtliku peal rakendada. Töötasime gruppides üsna palju, kus saime süvitsi teemasid arutada. Toimusid ka erinevad rollimängud, näiteks pidasime Skype vestluse, kus üks osaleja oli vabatahtliku ning teine vastuvõtva organisatsiooni rollis. Lisaks veel mängisime läbi kriisisituatsioone, kuidas lahendada olukordi nii, et mõlemad osapooled jääks rahule.“ (Eveliis)

„Tutorial koolitus oli minu jaoks väga mitmekülgne. Kuigi algul läksin sinna ootuse ja eeldusega saada palju praktilist infot selle kohta, kuidas olla vabatahtlikule hea juhendaja ja toetaja, kujunes koolituskogemus veel palju avardavamaks. Sümpaatne oli õppimine läbi iseenda ja teiste kogemuse sünteesimise. Samuti panid koolitajad proovile meie sotsiaalsed oskused. Hoolimata pikkadest ja aktiivset õppetööd täis päevadest tulin koolituselt tagasi inspireerituna, taskus pakk praktilisi teadmisi ja nõuandeid tuutori rolli, ülesannete ja vajalike oskuste kohta. Õpetajana võtan endaga koolituselt kaasa ka metoodika, kuidas õppijaid kaasa haarata.“ (Ester)

„Koolitus laiendas eelkõige minu vaadet tuutorluse protsessile. Sain kasulikke viiteid ja mõtteid protsessi kui terviku kohta, samuti mõningaid tööriistu ja vahendeid tegevuste läbi viimiseks. Koolitus tervikuna oli hästi planeeritud ja vastas igati ootustele. Kindlasti lisas koolitus portsu enesekindlust, et võtta vastu meie esimene välisvabatahtlik.“ (Keio)

Eesti ANK on toeks rahvusvahelise noorsootöö teekonnal alustajatele koordineerides Euroopa Solidaarsuskorpuse vabatahtliku teenistuse tegevusi, mille kaudu on võimalik noortekeskuste igapäevaelu, sh. avatud ruumi tegevusi, mitmekesistada välisvabatahtlike abiga.

Rahvusvaheline koolitus Tutor(ial) viidi läbi organisatsiooni VšĮ Socialinis veiksmas poolt Erasmus+ programmi toel.