teisipäev, 20. märts 2018

Noorte Tugila spetsialistid "Community Guarantee" õppevisiidil Portugalis

11.-17. märtsil 2018 toimus Eesti ANK poolt koordineeritud Erasmus+ strateegilise koostööprojekti "Community Guarantee" raames õppevisiit Portugali, mille raames tutvuti erinevate noorsootöö organisatsioonidega ning teenustega, mis suunatud noortele, kes ei õpi ega tööta. 

Eesti esindusse kuulusid ning blogi kirjutasid tublid Noorte Tugila spetsialistid Ege Kirik (Kristiine noortekeskus), Merilin Kalavus (MTÜ Tähe noorteklubi), Maire Püss (Põltsamaa Noorte ja Elukestva Õppe Keskus). Eesti ANK poolt osalesid ning panustasid õppevisiidi korraldusse Stiina Kütt ja Ivika Uslov.

Projekti partneriteks on CAI–Conversas Associação Internacional (Portugal), EDUFORMA S.R.L. (Itaalia) ja Samfes, samtök felagsmidstodva a Islandi (Island), õppevisiidile tuli kokku 20 spetsialisti neljast riigist. Üheskoos veedeti värvikas nädal, mille käigus tutvuti Lissaboni ja selle lähiümbruse NEET-noorte reaalsusega, arutleti riikidevaheliste erinevuste ja sarnasuste üle noorsootöös ja õpiti teineteise praktikatest. 

Kuigi kevadist Portugali väisas meiega samaaegselt ka torm Gisele, algas õppevisiit ja meie esimene tööpäev Lissabonis päikseliselt. Rõõm oli taaskohtuda eelmistelt õppevisiitidelt juba teada nägudega ning tutvuda uute osalejatega. Nädala programmi tutvustus andis kinnituse, et ees ootab palju põnevat ning juba esimese päeva pärastlõunal, peale projekti ja õppevisiidi nädala sissejuhatust, alustasimegi avastusretke.

Lissabon võlus meid esimesest silmapilgust oma värvide ja mitmekesisusega. Esimene külastuspaik, EPI üllatas samuti positiivselt. Tegu on ametikooliga, kus põhikooli lõpetanud noored saavad lisaks keskhariduse omandamisele spetsialiseeruda meediasuuna erialadele, sh graafiline disain, 2D/3D animatsioon, fotograafia, multimeedia, muusika ja helitehnoloogia, video, sündmuskorraldus. Enda lugusid sellesse kooli ning endale õige eriala juurde jõudmisest jagasid koolis õppivad innukad noored, kelle õppeprogramm sisaldab ka palju erialadevahelist koostööd ning praktikat teemakohastes ettevõtetes, et saada päris tööleuks vajalikke kogemusi ja oskuseid. 

Päeva teine külastus viis meid organisatsiooni AMRT, mis tegutseb migrantide kogukonnas selle nimel, et kohalikku elanikkonda ja noori läbi eri tegevuste, sh läbi spordi kaasata ja integreerida. Läbi nende projekti AMRT Ubuntu Basket kaasatakse kohalikke noori korvpallitreeningutesse, soodustades omavahelist suhtlemist ja koostööd, luues noortele avaramaid perspektiive, kujundades neid aktiivseteks inimesteks ning tulevasteks eestvedajateks. 


Õppevisiidi teine päev algas 15 kraadises soojas, koos värskendava apelsinimahlaga. Enne esimest ametliku kohtumist oli varastel ärkajatel võimalus külastada Lissaboni katedraali ja kohaliku kirbuturgu.

Esimene õppeprogrammi külastus sel päeval viis meid IPAV- Forum Estudante organisatsiooni. IPAV on pika ajalooga ning alustas enda tegevust aastal 1991, nende eesmärk on tõsta noorte teadlikkust tööturu ja sellega seonduva osas. Nad haldavad veebilehte ning annavad välja ajakirja koolinoortele, milles käsitlevad erinevaid tööturu ja ja karjääriga seonduvaid teemasid. Näiteks käsitletakse esimese töökoha leidmist, sotsiaalsete oskuste arendamist ja tulevikuks vajalike pädevusi. IPAV teeb koostööd koolidega korraldades muuhulgas näiteks juhtumiarutelusid, andmaks noortele kogemusi reaalsusega sarnanevate kohtuasjade läbi viimisest ja toetades kriitilist mõtlemist. IPAV korraldab suveakadeemiaid, mille fookuses on erinevad erialad. Lisaks kuulub organisatsiooni alla noorte esinduskogu, mille ligikaudu 200 liiget jagavad koolides infot organisatsiooni projektide ja ajakirjade kohta. 

Järgnevalt külastasime Portugali spordi ja noorsootöö institutsiooni (IPDJ), mis kuulub Portugali haridusministeeriumi alla. Saime ülevaate olemasolevatest toetusskeemidest. Kõneainet tekitas eelkõige projekt, mis on suunatud NEET- noortele ja mille sihtrühmaks on noored vanuses 18-29 eluaastat, kes ei tööta ega õpi ning on Portugali kodanikud. Projekt jaotub kaheks- esimeseks osaks treening ja noorte ettevalmistus ettevõtluse alustamiseks ning ideede arendamiseks, teiseks isikliku projekti ja idee elluviimine. Enda idee elluviimiseks saab taotluse esitada noor nii üksi kui ka koos kaaslastega, IPDJ annab iga välja valitud projekti ellu viimiseks 10 000 eurot ning lisaks toetab treeningperioodil iga noort 700 euroga kuus. Kohalike osalejate arvamus oli, et antud näite puhul kulutatakse raha ebaotstarbekalt. Sellegipoolest annab selline toetus suurepärase võimaluse hakkajatele noortele proovimaks ettevõtlust suunatud ja toetavas keskkonnas. 

Pärastlõunal liikusime Lissaboni äärelinna piirkonda, mis oli ülejäänud linnast eraldatud suuresti just lähedusse ehitatud viadukti tõttu, mis endise kogukonna mitmeks lõikas. Selles piirkonnas elab 4000 inimest, eraldatuse ja transpordiraskuste tõttu on sealt raske liikuma pääseda, sh ka raske käia tööl. Meid võttis vastu organisatsioon Campolide Soma, mille alla kuulub kaks keskust, kus nende peamiseks sihtrühmaks oli noored vanuses 13-30 eluaastat. MTÜ eesmärgiks on toetatada kohalike noori läbi tegevuste ja pakkuda erinevaid võimalusi ka NEET-noortele. Näiteks kutsusid nad keskusesse erinevate ametite esindajaid, et tõsta noorte huvi paljude erialade kohta.

Õhtupoolikul külastasime kultuurivisiidiks Belémi linnakest, kust ammustel aegadel alustasid oma merereise Portugali maadeavastajad. Päeva lõpetas praamireis üle lahe asuvasse Porto Brandão mereannirestorani, kus meid ootas kohalikest koorikloomadest valmistatud suurepärane õhtusöök.

Kolmapäev algas kauni päikesega. Külastasime Cova da Moura piirkonnas asuvat kogukonnakeskust Moinho, mis osutab teenuseid kohalikele elanikele, kelleks enamasti on immigrandid endistest Portugali kolooniatest, eelkõige Roheneemesaarelt, kes tulid Euroopasse 70ndatel ja 80ndatel. 

Kolooniatest Portugali rännanud immigrandid kaotasid õiguse Portugali kodakondsuse saamiseks ootamatult, kui toimusid muudatused riigvalitsemises. Seetõttu on kogukonnakeskuse ülesanneteks praegugi eelkõige toe pakkumine erinevates küsimustes nagu elamisluba, kodakondsus, dokumendid, arstiabi, haridus jne. Lapsi ja noori kaasatakse läbi huvitegevuste, näiteks asub selles Roheneemesaarte 11. saareks nimetatud kogukonnas väike aga hästi sisustatud muusikastuudio, kus kohalikud meilegi sealsamas loodud kreoolikeelset räppmuusikat esitasid. Lõunasöök oli samuti aafrikapäraselt huvitav- sõime Roheneemesaarte traditsioonilist rooga, kuhu kuuluvate komponentidega, näiteks valge mais ja maniokk, eelnevalt kohalikus toidupoes käies tutvuda võisime. 

Sel päeval saime taaskord kokku troopilise tormi Giselega, kes lausvihmaga ühe programmi planeeritud koha lausa üle ujutas. 

Pärastlõunal käisime tutvumas Portugali kutseomistamise süsteemiga Qualifica Amadora keskuses. Kompetentside tõendamine ja valideerimine kutseomistamise süsteemis aitab näiteks täiskasvanutel, kelle haridustee on pooleli jäänud, identifitseerida formaalsest, mitteformaalsest ja informaalsest kontekstist omandatud teadmised ja oskused läbi tegevuste, mis põhinevad erinevatel lähenemistel.

Sellel päeval viimasena külastatud asutus Seagency. tegeleb väga kõrgel tasemel spetsialistide koolitamisega, kes on valmis tööturule minema nii Portugalis kui ka välismaal. Kaasatakse suurepäraseid koolitajaid, kes on praktikute tippklass omal erialal, samuti suuri sponsoreid, keda meie teame eelkõige meelahutuse ja -mürkide tootjatena. Enda kogemusi jagasid äsja baarmeni kursust alustanud noormehed, kes nägid programmis võimalust enda CV täiendamiseks ja edasiste võimaluste suurendamiseks.

Õppevisiidi neljas päev viis meid pealinnast Lissabonist u 100 km kaugusele Obidose piirkonda, kus esiteks külastasime piirkonna põhikooli. Kooli õppekavades on juhtkonnal võimalik 25% ulatuses teha muudatusi või integreerida erinevaid mitteformaalsel meetodil toimivaid projekte ja programme. Üks nendest oli My Machine projekt põhikooliealistele noortele, et arendada nendes probleemide lahendamise oskust. Projektis on kolm faasi ja nendest esimesse kaasatakse noori, et nad mõtleksid oma elu probleemidele või kitsaskohtadele, mida sooviksid muuta. Seejärel joonistavad noored masina, mis nende probleemid lahendaks. Projekti teises faasis valitakse kõikide masinate seast üks ning selle masina ehitusse kaasatakse kohaliku ülikooli tehnoloogia eriala tudengid või muud spetsialistid. Masinaehitus või disainiprotsessi kaasatakse noori igas faasis kuni selle lõpliku valmimiseni. Projekti tegevusse on kaasatud nii õpetaja kui juhendaja, kes hoolitseb mitteformaalse õppemeetodi läbiviimise eest. Selliste projektide rakendamine on aidanud koolil saavutada senisest kõrgema rahulolu formaalharidusega nii noorte kui lastevanemate seas ning loodetakse lisaks teadmistele anda edasi ka sotsiaalseid eluks vajalikke oskusi, et ennetada koolist väljalangemist. 

Teine külastus oli sama Obidose piirkonna Tehnoloogiaparki nimega Praque Tecnologico de Obidos, mis koondab endas kõiki võimalikke IKT alaseid ettevõtteid ning startUp’e. Ühe suunana tegelevad nad ka noorte tehnoloogiaalaste teadmiste arendamisega. Üks selline oli nimega Dcode, mille eesmärk on anda noortele vanuses 6-18 aastat programmeerimise kogemus, mida õpetatakse läbi robootika. Lähenemised vanusegruppidele on erinevad aga kokkuvõttes õpitakse programmeerimiskeeli nagu C/C++ või Basic. Tehnoloogiapargi eesmärk on arendada piirkonnas automatiseerimise ja digitaliseerimise valdkonda, suunata potentsiaalseid töötajaid noori õppima tehnoloogiavaldkonna erialadele ning meelitada selle valdkonna ettevõtteid
ja erialaga inimesi tehnoparki tööle.

Lõunatada õnnestus meil sel päeval piirkonna teeninduskooli õpperestoranis, kus õpivad tulevased kelnerid, kokad, sommeljeed jne. Saime väga erilise lõunasöögi osaliseks. Lisaks saime sel päeval külastada keskaegset kindluslinna, mis on piirkonna vaatamisväärsus. 

Õppevisiidi viies päev terendas meid taas päikeselise ilmaga, kuigi nädal oli meid kostitanud rohkete tugevate vihmahoogude ning maru tuulega. 

Õppepäev viis meid tutvuma Portugali noortegarantii tegevustega. Erinevalt Eestist on Portugalis noortegarantii sihtrühmaks 15-34-aastane hõivamata noor, kuid suuremat tähelepanu suunatakse tõrjutuses ja väheste oskustega meessoost isikutele, samuti erivajadustega meestele vanuses 25-29 eluaastat ning 25-29-aastastele põhihariduse või madalama astme haridusega noortele emadele.

Peamiselt on NEET-noorteks lühi- ja pikaajalise töökaotusega noored, terviseprobleemide ja erivajadustega noored, noored vanemad ja tõrjutud noored. 2014. aastal oli Portugalis vanuses 15-29 eluaastat 241 300 hõivamata noort, mis aastaks 2017 vähenes 164 100 nooreni, kellest tänaseks on tõõtuid 61,4% ja mitteaktiivseid/tõrjutuses elavaid noori 38,6%. 

Päeva teiseks külastuspaigaks oli 1991. aastal loodud Portugali Pagulasabi keskus, mis tervitas meid suure külalislahkuse ning aktiivse elukeskkonnaga. Portugalis on kaks keskust, kus peatuvad Portugali saabunud või sinna suunatud  pagulased seni, kuni saavad otsuse riiki jäämise võimalikkuse kohta. Nähtud keskus oma võimaluste ja elukeskkonnaga pakub sealsetele asunikele kõike, mis aitab neil kiiresti uue olukorra ning sealse eluga kohaneda, ühiskonda ning kogukonda sulanduda ja tööturule siseneda (nt õppeklassid, kontserdisaal, lasteaed, sportimisvõimalused, koolitused, kursused, sündmused, projektid jne).

Õppereisi lõpetas külastus tsirkusekooli Chapitô- esinemiskunstide ja -tehnika suunaga ametikooli, mis üllatas külalisi oma mitmekülgsuse ja omapärase keskkonnaga. Kooli tegevus sai alguse tänavanoortele suunatud tegevuste pakkumisega, mis aitas pahuksisse saanud noortel leida eesmärke ja arendada andeid ning oskuseid, mis aitavad neil elus toime tulla ja iseseisvalt hakkama saada. Ametikoolis saab õppida Circus Arts ja Circus Crafts erialadel. Kool pakub tegevusi ka kinnipidamisasutustes olevatele noortele, mis soodustab nende tagasi tulemist ühiskonda ning annab võimaluse siseneda tööturule ning loob eelduse, et noor ei satu taas oma eluga pahuksisse. Õppekeskkond on äärmiselt loominguline, suurt rõhku pannakse taaskasutusele. Päeval on kool õppekeskkonnaks, õhtutundidel ja nädalavahetustel aga külastuspaik etenduste, pidude ja muude ürituste tarbeks ning restoran, mis avamise hetkest peale rohke rahvaga täitus. Chapitô tsirkusekooli saab kirjeldada keskkonnana, kus on ühendatud kunst ja teater, mis õhkus igast ruumist, meisterdatud esemest ning sealsetest inimestest. Koolis valmistatud tooteid saavad kõik huvilised kooli juurde loodud poest endale soetada ja need olid tõesti erilised ning omapärased. Riik ja linn toetab kooli vaid halduskulude katmisega, ülejäänud rahastus teenitaksegi erinevate teenuste ning esitatud projektide kaudu. Koolis saadud haridustase võrdub keskkooli haridustasemega, seega on sealsetel õpilastel hea eeldus asuda õppima kõrgkooli. Lisaks õppimisele, panustavad õpilased ka koolitegemistesse oma tööajaga, tehes töötunde kas restoranis või olles müüjaks poes. Nii on igal noorel võimaus maksta õppemaksu, milleks on kõigile sümboolne 40 eurot kuus. Samuti asub koolis väike lasteaed, milles käivad kooli töötajate, artistide ja õppijate lapsed. Õhtu lõpetas kohtumine kooli direktrissiga, kes ka ise on professionaalne kloun. Hubases keskkonnas teetassi taga sujus vestlus mõnusalt ja lisaks külalistele, sai meie võõrustaja kuulda erinevate riikide elust ja olust ning tsirkusetraditsioonidest erinevates riikides. 

Nädal Portugalis oli väga õpetlik ja informatiivne. Sellised õppevisiidid annavad hea arusaama, miks ühes või teises riigis just nõndaviisi süsteemid toimivad või ei toimi, mille üle uhked ollakse või mida väga muuta ja arendada soovitakse. Tihti on just selliste süsteemide olemasolu taga pikk ajalugu, loodud seadused, mille hammasrataste vahele pahatihti kinni jäädakse ning hõivamata ja tõrjutuses noored kuidagi oma kohta ei leia. Hea on tõdeda, et just sellised rahvusvahelised projektid annavad võimaluse näha, kogeda ning parimaid praktikaid jagada, et süsteeme arendada, koostöökohti luua ning olla toeks nendele, kel see oskus puudub, sest päeva lõpuks, näeme me ikka kõikide nägudel killuke naeratust, mille on toonud nende näole neid sel teekonnal toetavad inimesed.Maikuus toimub projekti „Community Guarantee“ viimane õppevisit Itaaliasse. Juba 2018. aasta septembris võõrustab Eesti ANK projektipartereid ja spetsialiste Islandilt, Portugalist ja Itaaliast Eestis, et ühisel seminaril analüüsida ja kokku võtta rahvusvahelistel õppevisiitidel kogetu. Projekti lõpuks valmib kasulik juhendmaterjal suunistega, mis aitavad parimal võimalikul viisil kujundada mitteõppivate- ja töötavate noorte tugiteenuseid läbi noorsootöö kõikjal.

Projekti toetab SA Archimedese noorteagentuur Erasmus+ programmist.

neljapäev, 8. märts 2018

Mayday, mayday - SOS!

Ajal, mil mu päevi täidavad valdavalt sellised küsimused nagu „Kust tulevad koolikud?“, „Kas beebi saab piisavalt piima?“ või „Miks tita ei kaka?“ on ühel järjekordsel unehetkel hea võtta aeg maha ja meenutada, kuidas oli elu aasta aega tagasi.

Eelmise aasta esimesel veebruaril saime me Saue Noortekeskuse meeskonnaga positiivse teate, et oleme osutunud valituks projekti „Selge suund.“ Algamas oli teekond, mille suunda ega sihti me tol hetkel tegelikult üldse ei aimanud. Lisaks meie töötajatele kaasasime meeskonda kõik ühinevate omavalitsuste noortekeskuste töötajad, keda tegelikult väga palju polnudki – lisaks meile veel neli inimest, kellest meiega lõpuni rallisid vaid kaks. 
„Selge suund“ tõi endaga kaasa individuaalsed coachingu-sessioonid mulle kui juhile ning grupi-sessioonid tervele meie tiimile. Ma olen täiesti aus, öeldes, et üheski teises nii emotsionaalses projektis ma ei ole varem osalenud. 

Coachingul on meetodina kalduvus aidata sügavalt sisimast pinnale ujutada väga huvitavaid asju, mille olemasolust ei pruugi kandjal aimugi olla. Lisaks aitab coach-superviisor vaadata omaenese asju kellegi teise pilgu läbi. Individuaalsed sessioonid muutsid palju asju minu jaoks selgemaks, aitasid paigutada inimesi ja olukordi erinevatesse positsioonidesse ning mis kõige olulisem – aitasid mul märgata kõike seda, mida ma teen hästi. Justnimelt „Selge suund“ tegi minust juhi. Teadliku juhi, kes mõistab võetud vastutust. 
Tänu sellele, et osalesime terve meeskonnaga, tundub mulle, et minu kui juhi positsioon muutus arusaadavamaks ja kindlamaks ka mu kolleegide jaoks.

Mõnikord on nii, et mõtled nii- või naapidi, vaatad ülevalt või alt, arutad endast targemate või endast rumalamatega, aga lahendust ei leia kusagilt. Tundub, et jooksed vastu seina ja lõpuks tahaks lihtsalt alla anda ja vaadata, et kuhu see olukord ilma sekkumata ise liigub. See ongi hea koht, kus võiks toetava meetodina proovida coachingut.

Kuna „Selge suund“ mõjus peale minu sama sügavalt veel paljudele juhtidele ja nende tiimidele ning vajadus sellise toe järele on meie noortevaldkonnas endiselt suuur, siis käivitas Eesti ANK sel aastal sarnase kuid siiski veidi erineva toetusprogrammi „Kogemuste kullaproov.“ Ka sel aastal saavad valitud meeskonnad koos oma juhiga coachi toel ühtsemaks kasvada ning oma küsimustele vastuseid leida. Lisaks tööle meeskondadega toome sel aastal eraldi grupi-coachinguks kokku just juhid, sest nendest sõltub kõik. Iga grupp kohtub aasta jooksul neli korda ning läbi coach-superviisori toetava kohalolu aitavad grupi liikmed läbi oma kogemuste nii kolleege kui iseend.

Kuid see pole veel kõik!

Võibolla Sul ei ole meeskonda, kellega osaleda ja võibolla Sa ei tunne end veel piisavalt suure ja targa juhina osalemaks juhtide grupi-coachingus või võibolla Sa lihtsalt magasid registreerimise maha... Aga siiski on Sul mure, mis vajab lahendamist. Ja kohe! 
Mina olen aegade jooksul leidnud end silmitsi seismas väga paljude küsimustega, millele olen vastuseid otsinud nii iseenesest, oma kolleegidest kui ümbritsevast keskkonnast.

·       Kuidas olla samaaegselt autoriteetne ülemus ja arvestatav sõber?
·       Kuidas olla juhiks endast vanematele ja staazikamatele kolleegidele?
·       Kuidas panna ennast maksma vaatamata oma noorusele?
·       Kui minu ja meeskonna arvamused lähevad lahku, siis kelle arvamus jääb peale?
·       Kuidas motiveerida noorsootöötajaid?
·       Kuidas selgitada oma töö sisu neile, kellel sellest üldse aimu ei ole?
·       Kuidas tõsta avatud noorsootöö väärtust nii ühiskonna kui noorsootöötajate endi silmis?
·       Kas avatud noorsootöö meetodil on täna enam üldse väärtust?

Kas ka Sinu ees seisavad aegajalt sarnased küsimused? Kellelt või kellega koos oled Sa püüdnud neile lahendusi leida? Kas Sinu sees on endiselt küsimused, millele vastuseid pole justkui veel välja mõeldud?

Siin tuleb Sulla appi „Kogemuste kullaproovi“ kolmas võimalus – SOS-sessioon! See on 1,5 tundi intensiivset arutelu ja iseenda seest vastuste otsimist ning kogu protsessi toetab ja aitab suunata meie coach-superviisori Anne Õuemaa. 
Nendeks kohtumisteks ei ole vaja kusagile kaugele kohale minna – need toimuvad skype’i vahendusel seal, kus Sa end kõige paremini tunned. Võibolla ei leia Sa selle pooleteise tunni jooksul õigeid vastuseid kõikidele oma küsimustele, kuid ma olen kindel, et oma kõige põletavamale probleemile leiad lahendussuuna, milles liikuma hakata.

„Kogemuste kullaproov“ kestab terve 2018. aasta ning ma soovitan Sul kindlasti SOS-sessiooni võimalust kasutada. See ei maksa Sulle midagi, aga võib tagasi anda väga palju. Kui teema Sind huvitama hakkas, siis mine www.ank.ee ja vajuta südamekujulist SOS-nuppu :)


PS! „Kogemuste kullaproovi“ viib ellu Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus ning toetab rahaliselt Hasartmängumaksu Nõukogu.