neljapäev, 17. september 2020

Veebiarendaja aitab: Kuidas saada veebilehitseja ekraanile?

Kuidas lisatakse e-poode, kodulehekülgi ja teisi veebilehekülgi internetti? Selleks tuleb rääkida veebilehe teekonnast veebilehitsejasse (ing. k. web browser). Ei oma tähtsust, kas surfatakse internetis kasutades Edge, Chrome, Firefox või mõnda teist veebilehitsejat, info liikumine toimub samamoodi.

Selleks, et aru saada veebilehe kuvamisest veebilehitsejas, tuleb mõista, et veebilehitseja on arvutiprogramm nagu iga teine. Veebilehitsejat võib võrrelda arvutimängu või Exceliga, mis loeb ja kuvab informatsiooni vastavalt sisendile. Veebilehitseja sisendiks on tekst, mis koosneb sümbolitest ja tähemärkidest. Neid kokku lugedes suudab see kuvada veebiarendaja poolt loodud sisu. Sisu liikumise teekonna paremaks mõistmiseks on hea minna tagurpidises suunas ehk veebilehitsejast veebiarendaja poole.
Joonis 1. Info liikumine

Kui liikuda veebilehitseja "taga tuppa", siis järgmise lülina info edastamises on vajalik server. See on koht, kus töötavad vajalikud programmid, et info saaks korrektselt edastatud ja salvestatud veebilehitsejasse, toimub pidev suhtlus serveri ja veebilehitseja vahel. Näiteks sotsiaalmeedia keskkonnad võimaldavad kasutajatel ise sisu luua ning see salvestatakse serverisse. Veebiarendaja omakorda saadab uut informatsiooni serverisse ja niimoodi see ring käibki.
 
Selleks, et info saaks liikuda veebiarendaja arvutist veebilehitsejasse, on vaja luua selleks vastav veebi- ehk koduleht. Selleks on loodud erinevate võimekustega programmid, mis nõuavad veebiarendajalt rohkem või vähem oskuseid ja teadmiseid. Näiteks on võimalik kasutada programme, mille abil saab luua üks kõik mida ja kuidas. Sellist tehnoloogiat kasutatakse siis, kui on vaja teha midagi uut või väga täpselt kliendi soovidega kooskõlas olevat lehekülge ning üksi teine võimalus seatud vajadusi ei rahulda. Teine võimalus on kasutada juba valmisolevaid CMSe (ing. k. content management system) ehk sisuhaldussüsteeme. Üheks populaarseimaks CMS platvormiks on Wordpress, mille abil on võimalik luua kodulehekülgi, foorumeid ja e-poode. Samale platvormile on loodud ka Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse kodulehekülg.


Wordpress on kõige populaarsem sisuhaldussüsteem, mis võimaldab kõigil väga hõlpsasti oma veebilehte üles seada ja seda väga väikeste kuludega. Selleks, et teised veebilehekülge külastada saaksid, on vaja majutada veebileht serverisse ning registreerida domeen (ehk veebilehe aadress, kust avaneb lehekülje vaade). Eestis on populaarsemateks teenusepakkujateks Veebimajutus ja Zone. Seejärel tuleb antud teenusepakkuja juures installeerida vajalik CMS platvorm. Mõlemad teenusepakkujad pakuvad tänapäeval juba ühe klikiga paigaldamist ning siis saab juba asuda avaliku veebilehe ehitamise juurde. Eestikeelsed videojuhendeid ja täpsemat informatsiooni leiab siit. Kui aga ei soovi serverisse oma veebilehekülge majutada, siis seda saab teha täitsa tasuta. Alla tuleb laadida Wordpress platvorm ja käivitada see arvutist. 

Kui on huvi katsetada veebilehe ehitust, siis need on esimesed kolm sammu, mis tuleb teha Wordpress paigaldamiseks lokaalselt Windows arvutile: 
  • Lae alla ja paigalda WAMP
  • Loo andmebaas, mida hakkab loodab veebilehekülg kasutama 
  • Lae alla ja paigalda Wordpress
Täieliku juhendi saamiseks vaata siia (inglise keeles) 

Mõnusat nokitsemist!
Mikk Meerents 
www.veebmik.ee 
hei@veebmik.ee 
55572231

kolmapäev, 9. september 2020

Õppevisiit Rovaniemi vahetamaks kogemusi noorte õigusrikkumiste ennetamiseks

17-19. augustil külastas Eesti ANK juhatuse liige ja Pärnu Noorte Vabaajakeskuse ning Audru Noortekeskuse juhataja koos koostööpartneritega (Justiitsministeerium, Tallinna MoNo eestvedaja, Politsei- ja piirivalveamet, prokuratuur, Viru Vangla kriminaalhooldajad ja Sotsiaalkindlustusamet) Rovaniemit Lapimaal, vahetamaks kogemusi seoses alaealiste ja noorte õigusrikkumiste ennetamisega.

 

Rovaniemi õppevisiidil käsitletud teemadeks olid koolikiusamise ennetus, ülevaade tänavalepitusest ja koostööst erinevate asutuste vahel toetamaks ja innustamaks noort. Lisaks tehti ülevaade politseitööst noortega Eesti ja Lapimaa näitel, tutvustati Pärnu ja Tallinna mobiilset noorsootööd.Üheskoos külastati ka Rovaniemi kahte noortele suunatud asutust, mis igapäevaselt toimetavad sealses kaubanduskeskuses. Üheks neist oli oma olemuselt Noorte Tugilaga sarnane ühe-ukse teenust pakkuv "Ohjaamo", mille eesmärk on samuti taasühiskonnastada ja toetada noori, kes vajavad tuge. Ohjaamo tugevuseks võib pidada seda, et nende asutuses on korraga kohapeal mitu spetsialisti (sotsiaaltöötaja, psühholoog, õppenõustaja, jne). See vähendab oluliselt noore vajadust käia läbi mitmed ametnikud ja tugiteenused, vaid saab mugavalt ja privaatselt oma toe kätte ühest asutusest. Ohjaamo on välja kujunenud sarnaselt Tugilale projektist ja tänaseks on filiaalidega kaetud pea kogu Soome. Rohkem infot siin.

Teiseks külastuskohaks oli samuti suures Revontuli kaubamajas asuv noortekeskus Poppari, mis on suunatud peamiselt sihtgrupile 13-29 aastased noored. Põhjus, miks Poppari just kaubanduskeskusesse loodi, oli peamiselt selles, millega maadeldakse ka Eestis - noored kaubanduskeskuses ei allunud korrale ja häirisid sealseid külastajaid ning panid toime vargusi. Nüüd, mil noortel on oma koht noortekeskuses, on statistiliselt õigusrikkumiste ja konfliktide osakaal märgatavalt langenud. Popparis on igapäevaselt tööl mitu noorsootöötajat, kes noortega toimetavad, neid nõustavad ja noorteinfot jagavad ning toetavad neid sotsiaalsete oskuste arendamisel. Lisaks on noortel võimalus laenutada sealt ka raamatuid ja seda tänu noortekeskuse ja kohaliku raamatukogu koostööle. Popparist saab rohkem lugeda FB lehelt @Poppariroi või IG @PoppariIG.

 

Nii Poppari, kui ka Ohjaamo teevad igapäevaselt tihedat koostööd sealse politseiga.

Õppevisiit oli üheks oluliseks osaks Justiitsministeeriumi eestvedamisel ja Norra rahastusel toimuvast projektist, mis hõlmab justnimelt noorte õigusrikkumise temaatikat, keskendudes taastava õiguse meetodile, mida rakendatakse koostöös erinevate asutustega, kes igapäevaselt noorte ümber toimetavad. Olulist rolli selles projektis mängib Soome seetõttu, et tänaseks juba täistuuridel toimuvad projektitegevused ja väga hea võrgustikutöö Pärnumaal on üles ehitatud tänu Soome headele praktikatele ja eelkõige sealse Aseman Lapset ry koolitajatele, kes on viinud läbi ka Pärnu meeskonnale tänavalepituse koolituse, hulganisti supervisioone ning aidanud üles ehitada Pärnu "Ringist välja" mudeli.

MTÜ Pärnu Noorte Vabaajakeskuse noortekeskuste, Pärnu MoNo ja Pärnumaa Noorte Tugila roll on esindada projektis noorsootööd just tänu oma mitmekesistele võimalustele, põhimõtetele ja väärtustele.


Annely Reile

Pärnu Noorte Vabaajakeskuse ja Audru Noortekeskuse juhataja

Eesti ANK juhatuse liige