kolmapäev, 18. mai 2016

Loo oma hõim ja algata soovitud muutus!

Projekt „Murdepunkt“ on saanud läbi, aga tema hing elab edasi ja mõju jätkub.

Mõned päevad tagasi ütles mulle üks armas kolleeg, kes osales projektis partneri esindaja ja noorteprogrammi rakendajana, et „Murdepunkt“ on olnud siiani tema elu parim projekt. Mõtlesin seejärel pikalt, mis aitas luua kogemuse elu parimast projektist.

Mulle tulid pähe kolm mõtet.

Toetav raam ja mänguruum

Pühendasime projekti meeskonnaga suure osa ajast selge tegutsemisraami loomisele, kus on näha konkreetsed sammud ja ajakava. Kui tajusime projektipartnerite vajadust veelgi selgemate kokkulepete järele, pühendasime sellele aega jooksvalt. Samal ajal olime teadlikud, et üheaegselt raamiga tuleb luua noorteprogrammi rakendama hakkavatele spetsialistidele ka mänguruumi. Vaba ruum aitas spetsialistidel leida enda suhte programmiga – võtta vastutust, luua midagi uut ja leida võimalusi eneseteostuseks. 


Suhe kui sild

Selleks, et raam ja mänguruum oleksid vastuvõetavad, tuli projekti meeskonnal luua noorteprogrammi rakendavate spetsialistidega usalduslik suhe. Vastastikune usaldus kasvas suheldes, suheldes ja veel kord suheldes. Ikka selleks, et raamid oleksid toetavad ja teeksid ruumi loovusele ning uutele lahendustele. Noorteprogramm „Murdepunkt“ sai ehitatud üles motiveeriva intervjueerimise põhimõtetele. Samas vaimsuses suhtles ja tegutses projekti meeskond oma partneritega. Kahepoolne usalduslik ja rikastav suhe hoidis nii rakendajate kui ka projekti meeskonna motivatsiooni kõrgel ja aitas tulla toime ootamatute väljakutsetega, mis on iga ettevõtmisega kaasnev planeerimatu lisaboonus.

Inspiratsioon oma hõimust

Projektimeeskonna pea igapäevasele suhtlemisele noorteprogrammi rakendajatega lisandus veel midagi väga olulist. Programmiga seotud spetsialistide laiem üle-eestiline võrgustik.
Sellest sai meie ühine hõim ehk ’murdepunkarite’ kogukond, nagu me end hellitlevalt kutsume. 

USA majandusprofessor David Logan väidab ühes TEDx konverentsi ettekandes, et inimesed kuuluvad oma huvide, väärtuste ja tegevustega erinevatesse hõimudesse. Hõimud erinevad selle poolest, kuidas selle liikmed tajuvad probleemide ja võimaluste seotust enda sisemiste ressurssidega. Liidrite roll on aidata inimestel liikuda madalama taseme hõimust kõrgemale ja saada nii paremaks inimeseks.’Murdepunkarid’ keskendusidki oma töös sellele, kuidas aidata noori madalama tasemega gruppidest, kus nähakse hädade põhjust endast väljaspool, hõimu, kus noor õpib tundma ennast ja saab näha seoseid enda hoiakute, tegude ja tagajärgede vahel. Sest need väärtused olid Murdepunkti hõimu väärtused. Nii astusid programmi rakendajad noorte hõimu ja andsid noori respekteerides neile võimaluse kogeda osadust teistsuguse hõimuga, kus väärtustatakse iseennast ja teisi. Sellised üle Eesti toimunud kohtumised inspireerisid kõiki osapooli.

Usun siiralt, et kogemuse elu parimast projektist võimegi saada, kui meil õnnestub ühineda samu väärtusi kandvate inimestega ja võimendada neid väärtusi hõimu loomisega. Seejärel algatada ise muutus, mida maailmas tahame näha. 

Ole tänatud selle kogemuse eest, minu armas ’murdepunkarite’ hõim!

„Murdepunkti“ tulemused

  • Projekti „Murdepunkt“ raames valmis samanimeline sotsiaalsete oskuste programm 13-17-aastastele riskikäitumisega, sh kergemaid õigusrikkumisi toime pannud noortele. 
  • Programmi rakendaja käsiraamat on antud välja nii eesti kui ka vene keeles.
  • Programmi rakendamiseks said väljaõppe 40 noortevaldkonna spetsialisti, kes töötasid tandemitena.
  • Programmis osales 200 noort, neist 34 suunati programmi alaealiste komisjonide poolt.
  • Uuringu tulemused viitavad sellele, et programmis osalenud noored alustavad harvem sõnelust ja satuvad harvem tülidesse. Lapsevanemad täheldasid noorte suurenenud rahulolu eluga, abistava käitumise tõusu ja vähenenud impulsiivsust, hüperaktiivsust ning käitumisprobleeme.
  • Projekti jooksul on saanud täiendkoolitust kokku 163 ennetustööga seotud spetsialisti.
  • Projektipartnerid on muutnud ennetustööd koos noortekeskustega oma piirkonnas koordineeritumaks. Projekti „Murdepunkt“ rahastati Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuste programmi „Riskilapsed ja –noored“ avatud taotlusvoorust „Tõrjutud noorte sotsiaalne kaasamine ja õigusrikkumiste ennetamine“.

Fotod: Piret Laidroo

Anne Õuemaa, Eesti ANK projekti „Murdepunkt“ juht