kolmapäev, 4. aprill 2018

PickUp - Briti eri: Võru noortekeskus “Saame tuttavaks! Hoiame üksteist!” .


Projekt “Saame tuttavaks! Hoiame üksteist!” sai alguse tegelikult juba eelmisel kevadel, kui osaleti Idee45 koolitusel. Arvasime, et lisaks üksteise tundmisele  võiksime tutvustada ka oma kodukohta. Ida-Virumaalt pärit noored saaksid tulla Võrumaale, näha siinset loodust ja vastupidi - Võrumaa noored näeksid Ida-Virumaa imelist loodust.

Meie suurimaks eesmärgiks projektis oli koostöö arendamine nii oma grupis kui ka teist emakeelt kõnelevate noortega. Kõige paremini aitasid selles matkadel läbiviidud meeskonnamängud, kus tuli lahendada erinevaid ülesandeid ning millega saadi hoolimata keelebarjäärist suurepäraselt hakkama. Oli hea meel näha, kuidas eri taustaga noored kontakte vahetasid ning arutasid ka tulevikuplaane, et veel kohtuda ja midagi koos teha. Hetkel küll täpsed edasised plaanid puuduvad, kuid huvi on olemas ja tulevikus kindlasti veel koos midagi tehakse. Saime kogeda, et tagada osavõtt ei piisa ainult reklaamist, vaid tuleks teiste noortega rohkem vestelda ja kutsuda üritusele osalema. Kahjuks ei olnud me arvestanud praeguste“haiguste lainetega”, mis vähendas meie matkadel noorte osalemist. Matkad olid põnevad, üllatusi jagus kõigile osalejatele ka korraldusmeeskonnale.
Osalejaid oli eesti keelt emakeelena kõnelevaid ja vene keelt emakeelena kõnelevaid umbes pooleks, 30 noort ja nende juhendajad.

Matkadele kaasatud kooliõpilased olid äärmiselt positiivselt meelestatud matkade suhtes ning tagasiside oli valdavalt positiivne, mõningate soovitustega, mida järgmine kord paremini võiks teha (matka pikkuse, pauside ja tegevuste osas). Suuremas jaos jäi kõlama aga, et midagi sellist võiks veel korraldada.

Mõningatele korraldusmeeskonna noortele oli tegemist täiesti uue kogemusega, nii teiste osapooltega suhtlemises kui ka ürituse korraldamises. Õpiti kokkulepete sõlmimist, neist kinnipidamist ja vajadusel ümber mõtlemist, kui üks variant eest ära langes. Samuti oli esimene kogemus ka eelarve planeerimisel, hinnapakkumiste võtmisel. Paranes eneseanalüüsivõime - korraldades matka tuli läbi mõelda enda tegevused, matkal tehtavad harjutused ning kuidas need panustavad projekti eesmärgi täitumisse ning ka projekti lõppedes korraldajate tagasisidering.

 Kindlasti oleme saanud juurde rohkem enesekindlust, et oma ideid esile tuua ja neid ära korraldada.Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar