kolmapäev, 4. aprill 2018

PickUp- Briti Eri: Paide Ühisgümnaasiumi õpilasesinduse ja vene õppekeelega klasside ühisprojekt „приключение on ühendav!“


Meie projekti idee oli erinevast rahvusest noorte lõimimine meie koolis, milleks on Paide Ühisgümnaasium. Idee ise sai alguse kooli poolt korraldatud sügisjooksul. Kuna osad meie kooli õpilasesinduse liikmed kõndisid koos teisest rahvusest õpilastega, sähvatas meie peades kohe mõte, et oleks tore kui me suudaksime ka tulevikus nendega rohkem kontakti luua. Oleme ka varasemalt märganud, et me ei kaasa neid piisavalt kooliellu ja koolikeskkonnas jäävad meie koolis õppivad vene rahvusest noored märkamatuks. Projekti käigus käisime õppereisil Ida-Virumaal ja külastasime Kiviõli Vene Kooli ja Toila Gümnaasiumit, panime proovile oma meeskonnatöö oskused Lontova Seikluspargis, ja viisime läbi vene kööki tutvustava sündmuse koostöös Põhjaka mõisaga. Vene toitu ja toidukultuuri tutvustav õhtu oli erakordselt lahe, sest saime ise kõik toidud meeskondades valmistada ning hiljem nalja ja naeru saatel ära süüa. Põhjaka mõisa kokkade juhendamisel valmisid meie poolt tatrapliinid, magusad sõrnikud ja seene julienne.

Meie ühise projekti eesmärk oli kaasata õpilasesinduse tegemistesse vene õppekeelega klasside õpilased, saada läbi seikluse ühtsemaks ning viia läbi vene kultuuri tutvustav sündmus. Projekti käigus said kõik eesmärgid täidetud, välja arvatud üks: saada ka üks vene õppekeelega klasside õpilane meie õpilasesinduse meeskonda. Meie õpilasesinduse peaeesmärk ei saanud küll täidetud, kuid ühiselt projekti ning sündmuse väljatöötamine, meeskonnatöö ning fakt, et kõigil oli põnev ja kõik olid kaasatud, loeme oma projekti õnnestunuks, sest meil on loodud omavaheline suhtlus. Hetkel ei ole meil midagi kindlat välja mõeldud edaspidistes tegevustes, kuna ehitatakse uus kool, korrastatakse haridusvõrku ja õpilased lähevad vähemalt aastaks erinevatele pindadele õppima. Kuid me siiski loodame ja tahame, et meie koostöö jätkuks omavahel, sest hellitavalt öeldes on seeme kasvama pandud ning see vajab edaspidi hoolitsust ja kastmist.

Analüüsi käigus selgus, et meie peamine eesmärk ei õnnestunud sellepärast, et ükski vene rahvusest õpilane ei julgenud meiega liituda, kuna nende arvates ei olnud neil eesti keel selleks piisavalt selge. Nad kartsid, et nad ei mõista meid ja meie ei mõista neid. Et vältida järgmine kord sellist olukorda, tuleks noortesse sisendada rohkem julgust, et nad julgeksid ikka proovida, sest siis oleks võimalus kõigil sellest õppida. Nemad saavad arendada enda eesti keele oskusi ja ühiselt saaksime arendada meeskonnatööd sellises keskkonnas, kus kõik ei ole samast rahvusest ning saaksime mitmekesistada ka ühiseid ettevõtmisi, kuhu kaasata kogu koolipere ning ka kogukond. See tooks meile kõigile palju uusi ja häid kogemusi ning oskusi, mida hilisemas elus kindlasti vaja läheks ja kasutada saaksime.

Erinevatest kogemustest ja oskustest, mida me projekti käigus omandasime, võikski rääkima jääda, kuid otsustasime välja tuua need meie jaoks kõige-kõige olulisemad: meeskonnatöö seiklusrajal; meeskonnatöö köögis; suhtlemine kehakeele abil, kui võõrkeelt ei oska; söögi tegemine ongi meeskonnatöö; kui ise ei oska, siis keegi teine ikka oskab; ootamatutele olukordadele kiire reageerimine. Me tutvusime Vene rahvustoitudega ja kultuuriga. Saime teada, mis toimub vene õppekeelega koolides, mis traditsioonid neil on ning kuidas neil õppetöö toimub. Tegelikult on eesti ja vene lapsed erinevad, nii toitumisharjumustest kui ka käitumisest. Tulid välja näiteks temperamendi erinevused. Kuid vahet ei ole, mis rahvusest keegi on, meeskonnatöös on kõik võrdsed. Vene rahvusest inimesed on abivalmivamad ja väga külalislahked. Vene ja eesti laste koolikeskkonnad on täiesti erinevad, kõigil on oma prioriteedid. Me peame loobuma eelarvamustest ning olema teineteise suhtes sõbralikud ja toetavad. Lisaks saime aru, et väikeses grupis toimub töö paremini, kui väga suures. Koostöö oli kogu projekti käigus kõige suurema tähtsusega: koostöö erinevate rahvuste vahel oli nii köögis kui ka seiklusrajal, koosolekutel kui ka nüüd väljaspool projektitegevusi. Igaühel oli projekti käigus oma ülesanne täita ja kõik pidid enda osa ära tegema, sest vastasel korral oleksime oma tegevustega suurendanud läbikukkumise võimalust. See kasvatas meis kindlasti nii vastutus- kui ka kohusetunnet, sest me ei tahtnud teisi alt vedada. Isegi kui keegi jäi oma ülesandega hätta, siis alati oli olemas keegi, kes teda aitas ja nii tulime ka keerulistest olukordadest võitjatena välja. Meie hinnangul oligi just koostöö see, mis õnnestus meil väga hästi.

Kõigile teistele me soovitaks kohe kindlasti võtta ette tee, mille raames läbi projektitegevuse arendatakse ja soodustatakse suhtlust erinevast rahvusest noorte vahel. See on kogemus, mille jooksul kõik õpivad midagi uut ja kasulikku. Näiteks meie oleme eriti uhked selle üle, et õppisime seda, kuidas suhelda kehakeeles, kui midagi mõistmatuks jääb ja seda, et ei tohi karta eksimist, kui suhtled mõnes muus keeles peale oma emakeele. Kuigi me otseselt oma projekti kogukonda ei kaasanud, sai kogukond siiski projektist kasu. Nimelt käivad erinevast rahvusest noored ka tulevikus samas koolis ning on hea, kui koolis saavad kõik omavahel läbi ja suhtlevad ilma eelarvamusteta. See muudab kooli ja koolikeskkonna kõigile turvalisemaks ja muudab kooli kohaks, kuhu on hea tulla.

Kokku osales meie projekti esimesel õppereisil 42 inimest, kellest 14 olid venelased ning 28 eestlased. Vene kööki tutvustaval sündmusel osales 20 inimest, kellest 6 olid vene rahvusest ja 14 eestlased. Suur aitäh Eesti ANK ja Briti Nõukogu, et meie projekti toetasite! #pickupbritieri
Näited, kuidas oleme siiani infot projekti kohta jaganud:
Þ    Lisaks Paide Ühisgümnaasiumi Instagrami konto: paide_ygKommentaare ei ole:

Postita kommentaar