kolmapäev, 4. aprill 2018

Pick Up – Briti Eri: Koosa noorteklubi „Sotsiaalsete oskuste areng läbi mängu“


Projekti nimi: „Sotsiaalsete oskuste areng läbi mängu“
Projekti toimumise periood: 25.10.2017 – 30.03.2018
Projekti asukoht: MTÜ Koosa Noorteklubi, Koosa küla, Peipsiääre vald, Tartumaa
Projekti kirjeldus: Projekti idee autoriteks on Koosa noortekeskuses käivad noored, kes soovisid arendada ja parandada suhteid Koosa piirkonnas elavate vene keelt kõnelevate noortega, sest Koosal elab palju vene rahvusest ja vene keelt kõnelevaid noori. Barjääre sooviti ületada läbi Xbox-i mängu, mida enamustel noortel kodus ei ole. Populaarne mäng tundus noortele hea võimalus meelitada noortekasse erinevaid noori, sealhulgas vene keelt kõnelevaid noori. Koos mängides ja mängule eelneval ja järgneval ajal sooviti üksteist paremini tundma õppida ja luua uusi sõprussuhteid. Siit tuleneb ka projekti eesmärk, milleks oli vene ja eesti keelt kõnelevate noorte omavahelise suhtluse arendamine läbi mängu.

Idee kujunes välja paljude noortekeskust külastavate noorte vahel, kuid projekti korraldamise ja läbiviimise võtsid enda peale suuresti 6 noort. Registreerimislehele sai kirja 32 osalevat noort, siiski tuleb tõdeda, et oli ka noori, kes mingil põhjusel ennast ei registreerinud.  Registreerinud 32 noortest 13 noort olid vene keelt kõnelevad noored. Kõik osalejad elavad Peipsiääre vallas, põhiliselt Koosa piirkonnas. Osalejad käivad 11 erinevas koolis. Noorim osaleja oli 7. aastane ja vanim 22. aastane.

Pärast projekti idee kujunemist panid korraldajad koos teiste noortega paika plaanid, mida on vaja projekti teostamiseks. Projekti esitamise järgselt selgus, et küsitud summast saadi vaid pool ning see oli noortele huvitav väljakutse, et kohaneda uue reaalsusega ja otsida välja saadud rahastuse piires õiged vahendid. Siiski oli toetus noortele piisav ja eelarve piires suudeti leida koos noortejuhiga internetipoodidest kõik vajalik. Esialgne plaan muutus ka selles osas, et tellitud vahendid loodeti varem kätte saada, kuid paratamatult takistas noorte esialgset plaani kibekiire jõuluaeg ja aastavahetus. Seega pidid noored panema proovile oma kannatlikkuse ning korraldajad mõtlema ümber plaane.

Pärast mängude kättesaamist ilmnesid veel mitmed probleemid ja väljakutsed. Selgus, et eelnevalt polnud korraldajad päris täpselt läbi mõelnud, kuidas Xboxi kasutada. Tuli välja, et ainuke viis, kuidas Xboxi lõpuks kasutada saab on kasutada noorteklubis olevat hiidvana projektorit. Kuna projektor on vana ja Xbox uus, siis see nõudis noortelt tehnilist taipu, et ootamatu olukord lahendada. Noorte omavahelise koostöö tulemusel saadi siiski aparaadid tööle ning ka erinevad seadistused mängudele tehtud. Noorte kurvastuseks ei lahendanud projektor kõiki muresid, sest selgus, et osade mängude jaoks oleks olnud vaja televiisorit. Siit ka soovitus teistele, et alati tasub eeltööd väga põhjalikult teha ja võtta selleks aega, sest sageli on hiljem probleeme hulga keerulisem lahendada või sootuks võimatu. Projektori kasutamiseks pidid noored leidma ka sobiliku ruumi, kuhu projektori pilti lasta ning selleks vajasid noored heledat seina, kuhu mängupilt lasta. Asuti läbirääkimistele noortekeskuse töötajatega, et leida õige koht, mida paraku ei leitud. Siiski tekkis üsna ruttu noortekal võimalus lasta üks tühi ja kõle ruum „üles tuunida“, kus üks vana ja kole sein tehti töömeeste poolt korda ja värviti valgeks. Siit tekkis noortel idee kujundada ruumist moodne hängimise ja Xboxi-mängimise ruum. Hetkel on puudu veel sisustusest, sest noortekeskusel pole selleks piisavalt vahendeid.

Võimalust Xboxi mängida otsustati reklaamida erinevatel viisidel. Esimeseks ideeks oli korraldada uuendatud ruumi avamine, mis nimetati X-boxi ruumiks. Esimeste mängupäevade ja avamise reklaamimiseks valmistasid noored koos noortejuhi abiga kuulutuse, mida jagada Facebookis ja Koosa külastendidel. Uut mänguvõimalust mainiti ka Noorteklubi poolt kirjutatud Peipsiääre Teataja lehes: http://publizr.com/peipsiaeaerevald/peipsiaeaere-teataja-jaanuar-2018?html=true#/3/.

Esialgu oli korraldajate ja noortekeskuse töötajate seas kerge hirm, kuidas asju hoidma hakatakse, et neid ikka kaua jaguks. Selleks otsustasid korraldajad panna paika reeglid, nimelt saab Xboxi mängida vaid neljal päeval nädalas ja osadel päevadel mängivad nooremad noored ja osadel vanemad noored. Aeg on näidanud, et esialgsed hirmud ei kehti ja noored suudavad omavahel ilusti kokku leppida, kuna keegi ja kellega mängib. Mängudele eelnevatel ja järgnevatel aegadel jutustatakse omavahel niisama päevasündmustest või mängitakse koos mõnda teist mängu, näiteks piljardit.  Siiski tulevikus on plaanis korraldada ka eraldi üritusi, kus saab kasutada Xboxi.

Kahe rahvuse vahel toimus omavaheline suhtlemine nii mängu ajal, mil jutustati mängust, reeglitest, spordist kui ka mängimisele eelneval ja järgneval ajal. Näiteks pärast mängimist tehti koos veel midagi põnevat.  Kindlasti oleks võinud projekti kaasata veelgi rohkem noori, kuid pigem on  korraldajad lõimumisega rahul ning näevad ka edasist koostöövõimalust. Kogukonnast peale noorte otseselt kedagi ei kaasatud, küll aga mõjutab taoline võimalus suuresti kogukonna noori, kellel ei ole muidu taolisi võimalusi, et koos Xboxi mängida. Lisaks on see väga oluline, et erinevad noored tulid mängu pärast kokku.

Korraldajad leiavad, et projekt õpetas neile kui ka osalejatele põhimõtteliselt kõiki olulisi oskusi. Tuli planeerida, hoida pilku peal paberimajandusel, lahendada probleeme (ülal juba kirjeldatud). Kindlasti paranes ka õppimisoskus, sest projekti käigus saadi olulisi kogemusi, mille najal saab tulevikus väga paljusid asju paremini teha. Projekti abil paranes ettevalmistusoskus, olulisel määral kohusetunne ja vastutus. Mida peab veel harjutama on üksteise motiveerimine protsessi vältel. Kindlasti arenes ka suhtlemisoskus, kuid veelgi enam tehnoloogilised oskused, sest projekt oli paljuski seotud tehnilise poolega ja tehniliste probleemide lahendamisega. Lisaks eesti ja vene keele harjutamisele sai harjutada ka inglise keelt, sest mängud olid kõik inglise keeles.
Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar