kolmapäev, 4. aprill 2018

PickUp - Briti eri: Vastseliina noortekeskus "Terves kehas, terve vaim"


20.-21. märtsil toimus Vastseliina Noortekeskuses projekt „Terves kehas, terve vaim” . Projektis osalesid Tartu Annelinna Gümnaasiumi ning Vastseliina Gümnaasiumi noored. Projekti „Terves kehas, terve vaim” eesmärgiks oli eelkõige kahe piirkonna noorte lõimimine, vaimse tervise olulise rõhutamine ning viiside leidmine, kuidas kahe projektipäeva jooksul kogutud informatsiooni vaimsest tervisest kogukonnale edastada.  Projektipäevade jooksul toimus loeng vaimse tervise teemadel, noorte lõimimiseks ühismängud, teadmiste kinnitamiseks mälumäng, filmi „A beautiful mind” analüüsimine ning loovate projektide elluviimine, et kogutud informatsiooni edastada kogukonnale. Loovateks projektideks olid videod ning laulud.

Projektipäevade jooksul jälgisid noored kohusetundlikult omavahel sõlmitud reegleid. Lisaks õppisid noored, et kuigi projektipäevadel on kindel ajakava, siis peab olema ajakava suhtes paindlik ning vastavalt vajadusele kellaaegasid või kokkuleppeid muutma. Nt üks hetk olid noored väga väsinud ning tegevustega jätkamise asemel otsustasime teha energizer-eid, mis tõid noortele tagasi natuke särtsakust.

Projekti tulemusel paranes suhtlus kahe kogukonna – Tartu Annelinna ning Vastseliina – noorte vahel. Projektipäevade jooksul saadi üle keelebarjäärist ning vesteldi mõlema kogukonna noorte koduses keeles. Millest tuli projektiperioodi jooksul puudust, oli teavitustöö projektist. Tegime küll kohaliku noortekeskuse Facebooki postituse projektist, kuid arvame, et sellest jäi väheks. Info leviku tagamiseks oleme planeerinud Võru Valla Teatajasse kirjutada projektist artikli ning hetkel on noorte loodud loovad projektid kättesaadavad Vastseliina Noortekeskuses ja Tartu Annelinna Gümnaasiumis. Samuti monteeritakse projektipäevadest kokku video, mis hiljem avaldatakse noortekeskuse leheküljel. Projekti tulemusel muutus noorte teadlikkus vaimsest tervisest ning tagasisidest kajas, et see on teema, millele pööratakse ka tulevikus tähelepanu.

Noori osales kogu projektiprotsessis kokku 30, kuid projektipäevadel oli neid kohal 26. Koostöö noorte vahel sujus väga hästi. Kuigi projekti eestvedajateks olid peamiselt Vastseliina noored, siis ka Annelinna noored andsid enda panuse kohapeal tegevuste elluviimiseks. Koostöö noorte vahel sujus, sest mõlema kogukonna noored said anda panuse projekti elluviimisele. Samuti toimusid mitmed grupitööd, nt filmi analüüs, teaduskatsed ja loovad projektid eri kogukondade vahel, mis aitasid lõimumisele kaasa.  Noortel oli igatahes kindel soov projektipäevade jooksul midagi kogukonnale tagasi anda, mistõttu pühenduti loovatesse projektidesse täielikult.Planeeritud on kirjutada ka järgmine projekt koos Annelinna noortega, kuid täpselt ei ole selge, mis projekti sisuks on või üldiseks eesmärgiks.

Kogukonda otseselt projekti elluviimisse ei kaasanud, kuid kaasasime kahe kogukonna noori. Kogukonna kasu projektist seisneb selles, et vaimse tervise probleemide korral on kogukonnas olemas noored, kes teavad vajalikku informatsiooni ning käitumisviise abi otsimiseks ning oskavad teisi inimesi vajadusel abini suunata.

Projekti kaudu kinnistasid noored teadmisi projektikirjutamisvaldkonnas ning lepete sõlmimise osas. Telliti noorte transpordiks bussi, planeeriti toitlustus, ööbimine, lektorite kohaletulek, ajakava jms. Probleem, mis meil ees seisis projekti ellu viies, oli see, et kaks päeva enne projekti algust selgus, et lektor, kes pidi noortele esinema tulema, ei saa tulla. Õpimomendiks sel hetkel oli külma närvi säilitamine ning võrgustikutöö tegemine. Halb olukord pöörati heaks ning ebaõnnestumise tõttu on noortel vähemalt 10 inimest nimekirjas, kelle poole järgmine kord abi korral pöörduda. Tööjaotus oleks võinud kindlasti projekti elluviimise ajal olla efektiivsem, kuid see on miski, millest on võimalik järgmine kord õppida.

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar