kolmapäev, 4. aprill 2018

PickUp - Briti eri: Ahja noortekeskus "Helenda turvaliselt ja eredalt"


Meie projekti ideeks oli korraldada Ahja Noortekeskuse 16.sünnipäeva pidu koos sõpradega teistest Põlva-, Võru- ja Tartumaa noortekeskustest. Proovisime välja mõelda erinevaid ideid, et see ei oleks lihtsalt sünnipäevapidu vaid, et sellel oleks ka õpetlikum pool. Pärast pikka arutelu jõudsime järeldusele/otsusele, et kõige parem lahendus oleks tõmmata tähelepanu pimedas turvalisele liikumisele. Meie eesmärgiks oli mitte lihtsalt pidada loengut helkuri olulisuse kohta, vaid tutvustada noortele ka teisi mooduseid kuidas ennast pimedas nähtavaks teha. Uurisime erinevaid võimalusi kuidas olla pimedas nähtavam. Asja natuke lähemalt uurides leidsime pimedas helendavad käepaelad ja ultraviolettvalguses helendavad nahavärvid.

Kogu ürituse korraldamise käigus õppisime juurde väga palju. Pidime kirjutama erinevatele asutustele, et leida koostööpartnereid. Väga sõbralikult  suhtus meie ideesse maanteeamet, kes toetas meid helkurite ja plakatitega. Oma abikäe oli nõus ulatama ka Põlva Tarbijate Ühistu, kes toetas meid mängude auhindadega. Väga palju õppisime ka organiseerimist, vastutust ja meeskonna tööd. Pidime ise suhtlema artisti, esinejate, toitlustaja ja fotoboxi esindajaga. Tegime koos kutseid ja saatsime sõpradele. Meie korraldatud noorteõhtul oli ligi 200 külalist.

Kuna tegu oli suure noorteüritusega kaasasime sellesse ka kohalikke noori. Noortekeskuses valmistasid noored peoks kaunistusi, tegid kutseid. Ka peo toimumise päeval oli abis väga palju noori. Siinkohal sooviksimegi tänada  abilisi, kes aitasid peo toimumisele  kõige aktiivsemalt kaasa. Täname peo õhtujuhte Marit Alliksood ja Indrek Pallandit, saali kaunistajat Getter Pihlakut, fotograafi Renar Kihhot, ning Helen Otsat ja Steffy Prantsi, kes tegid helendavaid näomaalinguid.  Janely- Sandra Sirkel viis noortega läbi erinevaid mänge, mis ühendasid. Kes soovisid rahulikumat õhtut, need meisterdasid õpitoas ise helkureid. Peaesineja oli noorte soovil Küberünnak, kelle loomingus on alati kasulik sõnum. Õhtu kirsiks oli suur sünnipäevatort Ah-Ja Pubilt, mida me ise saime noortekeskuses kaunistada. Loomulikult olid peole oodatud ka kogukond ja lapsevanemad. Meie rõõmuks oli huvilisi rohkesti.

Meie eesmärgid õnnestusid täielikult, sest tegime koostööd maanteeametiga ja selle tulemusel panime üles ka plakateid, et tõsta inimeste teadlikust helkuri kandmise kohta. Peol tegime viktoriini, esinesid JJ-Street tantsukooli õpilased ja nendega koos ‘õppisime  tantse. Noored esinesid omaloominguliste  tantsukavadega. Õppisime seda kuidas planeerida aega ja tegevusi, kuidas meeskonnatöö toimima panna ja kuidas ülesanded ära jagada. Õppisime avalikku esinemist ja teavitustööd tegema(ürituse info jagamine ja PickUp Briti -eri häälte kogumine oma projektile). Õppisime ka eelarve planeerimist.

Meie arvates oli meie projekt edukas ja seda võib järeldada ka positiivsest tagasisidest, mis meieni jõudis. Noortel oli tore ja meeleolukas õhtu. Koolivaheaeg algas lõõgastudes ja pingeid välja tantsides. Meie projekti oli kaasatud ka sõbrad Kallaste Koolist, kellega meid seob ammune sõprus Noortekohtumised projekti kaudu. Nemad käisid meil külas ja meie nende juures. Kahjuks ei saanud nad seekord osaleda meie peol, ja saatsid meile õnnitlused  posti teel. Vene keelt kõnelevaid noori osales siiski meie üritusel koos Räpina Avatud Noortekeskuse noortega ja JJ-Street tantsukooli tantsijatega.

Meie õppisime vägagi palju, saime kokku veel vabariigi aastapäeva eel ja analüüsisime ürituse korraldamist. Väga tähtis on ülesandeid jagada ja kaasata rohkem noori, sest peo ajal võib tulla ootamatusi ja siis on hea, kui rohkem inimesi on teemaga kursis.
Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar