pühapäev, 3. juuni 2018

Noorte Tugila spetsialistid "Community Guarantee" õppevisiidil Itaalias


13.-19.05 toimus Eesti ANK koordineeritud ja SA Archimedese noorteagentuuri poolt Erasmus+ programmist rahastatud strateegilise koostööprojekti “Community Guarantee” õppevisiit Itaalias, mille raames tutvuti noorsootöö struktuuride ja noorte, kes ei õpi ega tööta, tugiteenustega. Eesti esinduse koosseisus osalesid õppevisiidil Elo Lättemägi (MTÜ Tähe Noorteklubi), Nele Valss (Põlva Avatud Noortekeskus), Viktoria Murõtševa (Lasnamäe Noortekeskus), Annely Reile (Pärnu Noorte Vabaajakeskuse Noorte Tugila / Eesti ANK) ja Stiina Kütt (Eesti ANK), kes õppevisiidi kogemused sellesse blogipostitusse koondasid. 14. mai

Õppevisiidi ametlik programm algas esmaspäeval, 14. mail Abano Terme linnakeses. Eelneva reisipäeva õhtupoolikul jäi seega Eesti grupil veidi aega esimeste Itaalia gelatode degusteerimiseks ja jalutuskäiguks Padova linnas, mis oli meie peatuspaigaks terve nädala jooksul. Õppevisiidi esimesel päeval kohtusime õppevisiidi teiste osalejatega- kokku oli meid neljast riigist kokku tulnud 20, saime ülevaate eesootava nädala programmist ning arutlesime NEET-noorte olukorra ja võimaluste üle partnerriikides- Islandil, Eestis, Portugalis ja Itaalias. Siin avanes ka võimalus tutvustada meie enda NoorteTugila programmi kui efektiivset võimalust toetada NEET-noori.

Esimese tööpäeva pärastlõunal saime ülevaate Eduforma organisatsioonist, kes on Eesti ANK koordineeritud Erasmus+ strateegilise koostööprojekti “Community Guarantee” Itaalia poolseks projektipartneriks. Eduforma on VET (vocational education and training) organisatsioon, mis tegeleb koolituse, kutsehariduse ja karjäärinõustamisega ning on Noortegarantii rakendaja Veneto regioonis. NEET-noorte toetamisel rakendatakse erinevaid võimalusi noorte kompetentside testimiseks, määratakse individuaalseid praktikaprogramme partnerluses ettevõtetega ning pakutakse tuutorlust programme valivatele ja neis osalevatele noortele. Suur erinevus võrreldes Eestiga seisneb selles, et NEET-tugiteenused on Itaalias eelkõige suunatud noortele, kellel on juba diplomid (kõrg)koolist, kuid kes tihti vajavad täiendavaid praktilisi oskusi, et reaalses töömaailmas võimalusi leida ja toime tulla.

Ülevaate saime ka Khorakhane organisatsioonist, kelle hubaseid ruume Abano Terme linnas sel päeval kasutasime. Organisatsioon alustas tegevust noortealgatusena ning kasvas välja omamoodi kultuurikeskuseks, mis viimase nelja aasta jooksul toetas kunsti, kultuuri, taaskasutust, sotsiaalset kaasatust ning tegeles globaalsete probleemidega- kõigega, mis aktiivsetele noortele endile korda läks. Kõigi värvikate tegevuste fookuses on senini olnud noorte jõustamine ning ellu viidud tegevuste taga palju vabatahtlikku tööd. Tänaseks päevaks on Khorakhane kultuurikeskus enda uksed värskelt sulgenud ebapiisavate rahaliste ressursside ja puuduliku kohaliku omavalitsuste toetuse tõttu, ühenduse eestvedajad peavad plaani, kas ja kuidas tegevustega jätkata.

Abano Termest viis tee meid tagasi Padova linna ja ühisele õhtusöögile, kus päeva muljeid jagasime ja kontakte teiste osalejatega lõime. Õppevisiidi tegevused ja kohtumised viisid meid nädala jooksul erinevatesse linnadesse Veneto maakonnas. Kui enamil Veneto regiooni linnu allus Veneetsia valitsusele kuni 15. sajandini, siis selle õppevisiidi jooksul saime aimu sellest, kui suured võivad tänapäeval olla erinevused Itaalia erinevates kohalikes omavalitsustes isegi sama maakonna lõikes. 


15. mai

Õppevisiidi teise päeva hommikul kogunes kogu grupp kell 8.30 hotelli ees, et koos bussiga Veneto regiooni avastama minna. Puudu oli vaid buss, mis tuli oodata lausa tund aega. Samas ehk see oligi bussijuhi plaan meile tutvustada ajaarvamist Itaalia moodi.

Päeva esimeseks sihtkohaks oli Lab Altobello. Saabudes võtsid meid vastu 2-aastased lapsed, kes parasjagu maja ees aias mängisid. Organisatsiooni tutvustuse ajal selgus, et antud ruumides tegutseb karjääriteenustega seotud keskus, kus täiskasvanutel on võimalik saada tuge töö leidmisel. Nende peamiseks fookuseks on just lapsevanemad ning selle tõttu pakuvad nad võimalust jätta oma laps teisele korrusele lapsehoidja järelvalve alla, et ise kolmandal korrusel kohtuda nõustajaga, osaleda koolitusel või kasutada sealset koostöötamise ruumi. Antud organisatsioonilt tasub õppida just ruumide otstarbekat ja leidlikku kasutamist, sest hommikusel ajal kui ei toimu koolitusi, tegutseb ruumides lasteaed. Ühtlasi on võimalik lapsevanematel õhtuti kasutada antud ruume ka kui mängutuba, kuhu lapsega mängima tulla.

Seejärel ootas meid päevakavas ees H-Farm. Teed, mida mööda sõitsime, muutusid aina kitsamaks ning ümberringi võis märgata mitmeid põllumaid ja viinamarja istandusi. Võiks ju eeldada nii asukoha kui ka nimetuses esineva sõna „Farm“ järgi, et oleme jõudnud põllumajandusega seotud organitsiooni. Kohale jõudes võttis meid vastu loosung: „Dreamers, creators, pioneers, pirates, WELCOME HOME.“ („Unistajad, loojad, pioneerid, piraadid, tere tulemast koju.“) Selgus, et asutuse nime alguses olev H-täht tähendab human ehk inimene ning otsetõlkes olime sattunud inim-farmi. Tegemist oli H-Farmi hariduskeskuse ja kooliga, kuhu on võimalik õppima ja ennast harima tulla alates kolmandast eluaastatast ja õpet pakutakse kuni magistrikraadini välja. Rahvusvahelise kooli põhisuundadeks on innovatsioon, virtuaalreaalsus ja digitaalsed tehnoloogiad. Nende põhiliseks eesmärgiks on pakkuda inimesele tuge ideest kuni investorite leidmiseni. Klassisüsteemi asemel rakendavad nad projektipõhiste gruppide süsteemi ja selle tõttu töötavad koos erinevas vanuses sama huviga inimesed. Õpe toimub inglise keeles ning on tasuline. Kandideerida võivad kõik!
Päeva viimaseks külastatavaks asutuseks oli Citta’ del Mestiere karjääri- ja nõustamiskeskus. Tegemist oli asutusega, kuhu olenemata taustast ja vanusest on oodatud kõik, kellel vaja abi seoses karjäärialaste teemadega. Antud keskus tegutseb kõrvuti kutsehariduskeskusega ning noorel on võimalik saada seal nõu ja ka praktilisi nippe, kuidas tööturule jõuda. Näiteks saime heita pilgu video-CVdele, mida keskuse töötajad koos noortega olid kokku pannud, et tööandjale läheneda uudsel ja seeläbi meeldejääval viisil.

Pärast sisulist programmi saime veidikeseks aja maha võtta ajaloolises Treviso linnas, mille südalinn oli piiratud linnamüüriga ja vallikraavi kallastel elutsesid vabalt jänesed, haned ja ondatrad. Veidikesest vabast ajast said aina rohkem vaba aega, sest bussijuht oli taaskord alustanud Itaalia ajaarvamise kogemusõppega. Tagasisõit lükkus edasi taaskord tund aega ning teepeal selgus, et kõigi viivituste põhjuseks oli hoopis katkine amort, mille tõttu tagasiteel aja maha võtsime. Õhtusöögile jõudsime kella 22 paiku, mis keskmise Itaallase jaoks ongi paras aeg õhtusöögi jaoks. Pärast seda kui kõht sai parajalt pitsat täis võis õppevisiidi teisele päevale joone alla tõmmata. 


16. mai

Õppevisiidi kolmas päev algas varakult, esimese külastuse jaoks sõitsime ligikaudu tunniajase sõidu kaugusel asuvasse Schio linna, kus tegutses MegaHub’i nimeline inkubatsioonikeskus noortele käsitöölistele, lisaks koostöötamise keskus. MegaHub’i sündis soovist luua käsitöölistele ruum, kus ühiselt ideid edasi arendada ning koostööd teha. Erinevate erafirmade, projektide ning kogukonna toel on keskusesse sisustatud suur ruum, kus on võimalik rentida tööala, kasutada erinevaid kõrgtehnoloogilisi masinaid (nt 3D printer, laserlõikur, CNC-puidutöötluspink jpm), pidada koosolekuid ja muid üritusi. Kohapeal on kogu aeg olemas juhendajad ning samuti pakutakse võimalust osaleda ligikaudu 10 erineval kursusel, sh 3D modelleerimine, programmeerimine ja printimine, robootika.

Erinevate tutvustatud disainerite tööde ja tegemiste hulka kuulusid nt taaskasutatud puidust mööbel, restaureeritud mööbel, 3D prinditud tooted, erinevad nutikad sisustuselemendid (lamp-laadija-kõlar) ning mitmed helitehnilised uuendused. Keskkond oli väga innovatiivne ning atraktiivne, teenused küllaltki soodsad ning suunatud vanusele 13 - 60+.

Teise külastuse jaoks liikusime Vicenza nimelisse linna, kus tutvusime vastavatud Porto Burci nimelise kogukonnakeskusega, mille eesmärgiks on olla nn dünaamiline “sadam” inimeste ja ideede jaoks ning mida haldavad ühiselt keskuse juures tegutsevad organisatsioonid.

Üheks selliseks organisatsiooniks on piirkonnas riikliku tsiviilteenistuse võimalust pakkuv Arci Servizio Civile Vicenza. Tsiviilteenistuse idee tekkis vastukaaluks varasemalt kohustuslikule militaar/ajateenistusele ning rõhutab väärtustena rahu, vägivallatust ning aktiivset kodanlust.

Õppekäigu Itaalia grupi osalejate seas oli ka hetkel kogukonnakeskust haldava keskkonnaorganisatsiooni juures tsiviilteenistust tegev noor neiu, kes andis ülevaate oma tegemistest ning tutvustas tsiviilteenistuse võimalusi. Tsiviilteenistus kestab 1 aasta ning on avatud meestele ja naistele vanuses 18- 28 aastat, sh kõikidele riigis legaalselt viibivatele isikutele, ka pagulastele. Võimalik on teenistuda sotsiaal-, kultuuri- ja haridusvaldkonna ning keskkonna organisatsioonide juures, teenistuja peab 30 tundi nädalas pühenduma oma teenistusele ning saab selleks perioodiks sotsiaalkindlustuse ning 433,80€ kuus toetust. Teenistujat toetab mentor ning teenistuse vältel analüüsitakse järjepidevalt ning põhjalikult noore arengut ja saadud õpikogemust. Tsiviilteenistusse astumiseks on vajalik esitada taotlus ning intervjuu käigus selgitatakse välja, millises valdkonnas vabatahtlikuna tegutsemisest oleks noorel kõige rohkem võimalik õppida, st noort ei suunata juba talle tuttavasse valdkonda, vaid keskendutakse eelkõige mitmekülgsuse arendamisele ning kogemusõppele.

Õppekäigu raames saime ülevaate ka teise noore vabatahtliku tegemistest haridusvaldkonnas, kus erinevate pakutavate tegevuste kandvaks ideeks oli õppimine läbi mängu erinevates keskkondades, sh koolides, mänguväljakutel, õpitubades, üritustel jne. Külastatud keskuse juures tegutses lisaks noorteraadio, vahendati välisvabatahtlikke ning hoolitseti ühiselt aedviljaaia eest.

Porto Burci keskusest liikusime edasi selle lähinaabruses asuvasse keskusesse B55, mis oli üks osa Vicenza noortele suunatud nelja erinevat keskust haldavast suurprojektist. Meile tutvustatud keskus pakkus noortele erinevaid kuruseid 3D tehnoloogia valdkonnas, tandem keeleõpet, tuge saksakeelsetesse riikidesse tööle suundumiseks ning keskuse juures tegutses ka LGBT abikeskus. Suurprojekti teisteks osadeks oli Informagiovani - noorteinfokeskus, Centrotecchio - tegevused 11-14a vanustele noortele pärastlõunasel ajal ning ruumikasutus organisatsioonidele õhtustel aegadel ja Centro Zona 3, mis oli suunatud 6-14a noortele, olles valdavalt sisserändajate seas populaarne perekeskus.

Päev lõppes maapiirkonnas asuva keskaegse linna Monselice’i külastusega, lisaks väikesele jalutuskäigule kauni linna keskmes tutvusime ka piirkonna noortepoliitika põhimõtetega. Monselice on kohalik omavalitsus, mis toetab juba 11 aastat noorte omaalgatusi projektitoetustena ning kohtleb noori projektijuhtidena, mitte pelgalt partneritena. 11 aasta jooksul on teoks saanud 80 noorte juhitud projekti ning kasu on neist saanud mitmed tuhanded noored. Muuhulgas on noored panustanud erinevate kasutamata hoonete/piirkondade taaselustamisse, võidelnud kino taasavamise eest, alkoholivabu tooteid propageerinud üritustel, ühendanud puuetega inimesi ja vabatahtlikke läbi kokandustegevuste, hobifotograafe ja professionaale kokku viinud ning piirkonna ühiselt piirkondliku turismi edendamiseks kaardistanud.


17. mai

Õppevisiidi neljandal tööpäeval ootas ees kauaoodatud Veneetsia. Peale hommikusööki hotellis Padovas sõitsime Veneetsiasse kiirelt ja lihtsalt rongiga.

Sel päeval saime hea ülevaate NEET-noorte temaatikast ja Noortegarantii rakendamisest Veneto maakonnas kui külastasime Veneto maavalitsust- Regione del Veneto. Erinevad tööriistad, mida NEET-noorte toetamisel kasutatakse on nõustamine, koolitused, ettevõtete külastused, praktikabaaside leidmine, tööle suunamine, aga ka näiteks Boot Camp´id, kuhu tulevad kokku noored tööotsijad panema proovile enda erinevaid võimeid läbi füüsiliste katsete, misläbi tööandjad saavad parema arusaama noore kompetentsidest ja viivad sealsamas kohapeal läbi sobivate kandidaatidega tööintervjuud.

Maavalitsuse seminariruumist avanes igast aknast vaade Veneetsia kanalitele ja kuulda oli pidevat laevaliiklust. Peale kohtumist pääsesime ka ise linna kitsaid tänavaid ja kanaleid pidi seiklema.

Kui sa juba korra Veneetisasse satud, siis lihtsalt patt oleks jätta vahele üks gondli sõit ja selle 4/5 Eesti grupi koosseisust ka plaani võttis. Õige gondli valimine on omamaoodi kunst, sest olulist rolli mängivad mitmed aspektid - kui kaunis pilt sinust edeva gondliga sõites tuleb, millist lisaväärtust pakub gondlimees, milliseid kohti kanalitel sa läbida saad ja nagu meile ka üllatusena selgus, kas gondlimees on litsentsiga professionaal või mitte. Meil sellel korral vedas- tänu meie kohalikele Itaalia sõpradele, kes aitasid asju ajada Itaalia keeles, enne, kui meie gondlisse hüppasime. Nägus gondlimees oli Veneetsia päritolu, viisakas, hoolitses madaamide turvalisuse eest sentimeetrite täpsustega kitsastes kanalites ja madalate sildade all, rääkis Veneetsia võludest/valudest ja kauni koha ajaloost. Pildid meist tulid edevad ja igati Veneetsia väärilised ;) Saime ka soovitud põike Grand Canal´ile. Avastamist ja imestamist Veneetsia linnas jätkus õhtupoolikuni, ent sellega ei olnud meie tegus päev veel lõppenud.

Õhtul ootas ees õhtusöök koos kultuuridevahelise õhtuga, kuhu iga riigi osalejad veidi enda kodumaa maitseid kaasa olid toonud. Õnneks juhtusid just see päev ja õhtu olema sumedalt soojad ja meil avanes võimalus õhtustada hubases ja värvikas Il Chiosco aias, mis suviseks tihedaks kultuuriprogrammiks ja õhtuteks aias uksed teistele külalistele tegelikult alles eelootaval nädalavahetusel avas.
18. mai

Õppevisiidi viimasel tööpäeval ilmutas väsimus end alatasa väga veidral moel ja oli vägagi meelelahutuslik. Sellel korral jäime Padova linna piiridesse ja saime proovida ära kohaliku trammiliikluse võlud. Hommikune esimene külastus viis meid ENAIP nimelisse ametikooli, mis on üheks 20st samasse süsteemi kuuluvast ametikoolist. Esmalt saime tutvuda ametikoolis pakutavate erialadega, milleks selles hoonekompleksis olid automehhaanika, elektroonika, tehnoloogia ja kokandus. Eriala õpped ENAIP ametikoolides kestavad 3 aastat ja siis on õpilasel võimalus valida, kas ta soovib täiendada end veel ühe lisa-aasta võrra täiendõppena. Erialad on oma vahel oskuslikult integreeritud ja nii valmivad õpilastel õppeaasta lõppudeks ühisprojektid, kus kõik peavad omavahel koostöös ühistöö valmistama, milles on kasutatud näiteks korraga tehnoloogiat, elektroonikat ja mehhaanikat. Sama suurt rõhku pannakse praktikale, mille maht on piisavalt suur õpitu praktiseerimiseks asutustes.

Nendes õppeklasside külastustest avaldas muljet automehhaanikat õppiv neiu. Kui te arvate, et see “wow” tulenes tema soost, siis eksite. Tema taga oli lugu - see rääkis noore huvidest autode ja tehnika vastu ja südame kutsest sellega ka tegeleda, kuid see ei leidnud pere poolt toetust. Noor käis varasemalt küll mitmetes teistes koolides, aga langes nendest välja. Nii tuligi perel leppida lõpuks tütre südamesooviga ja tema õppima asumist automehaanika erialal toetada.

ENAIP puhul saab paralleele tuua Eestis toimetavate Kutseõppekeskustega/ametikoolidega, kes on pidevas arengus, koostöös firmadega ja toetavad noortele parima praktilise hariduse andmist. Nende pagasis on hulganisti rahvusvahelisi projekte, mis annavad noortele laiema silmaringi saamiseks võimalusi. Ja loomulikult ei saanud jätta kasutamata võimalust kontaktide vahetamiseks, mis loodetavasti toob kaasa huvitavad koostööprojektid Eesti ja Itaalia kutseõppekeskuste vahel - win-win ;)

Kontaktid loodud, kogemused vahetatud, viis tramm meid tagasi kesklinna suunas ja järgmine sihtpunkt oli Padova Informagiovani-  eesti keelde tõlgituna ja lahti seletatuna Noorteinfo ja Rajaleidja pesa. Nende kasutuses oli väga kaunis hoone, kus oli lisaks infopunktile veel ka raamatukogu ja koosolekuruume. Oma teenuseid osutavad nad 15-35 aastastele NEET- noortele. Nende ülesandeks on pakkuda kompaktselt noorele nii infot, CV koostamise toetamist, erinevaid koolitusi (s.h tööintervjuu koolitust) kui ka võimalust õppida keeli läbi tandemõppe, kus osalejad on kohustatud rääkima vaid oma emakeeles. Ehk oleks see üks nendest vahvatest ideedest, mida saab ka Itaaliast kaasa võtta.

Nende teadmistega ja vaatluskogemustega saigi külastustele joone alla tõmmata, kuid ega sellega meie töö veel lõppenud polnud. Nii naasesime kõik hotelli konverentsiruumi ja oligi käes aeg kõik Itaalia otsad kokku tõmmata. Üheskoos tuli leida vastus küsimusele, et millised oleksid need võtmetegevused, mis tagaksid riikides võimalikult efektiivse NEET-noori toetavad tegevused. Selleks moodustasime igast partneriigist ühe esindajaga grupid, mis võimaldas näha laiemat pilti ja ei keskendunud vaid ühe riigi nõrkadele kohtadele. Sisend selles osas oli väga mitmekesine ja punkte tuli üllatavalt palju, mis tõestab seda, et võimalusi heade praktikate kasutamiseks ja ideid parendusteks on piisavalt. Mis aga sellest edasi saab, sellest juba projekti järgmises etapis.

Nii me siis oma missiooni selleks korraks lõpetasimegi ja aeg oli üksteisega hüvasti jätta. Täname südamest kõiki osalejaid ja panustajaid, sest nende panus oli hindamatu.

Eesti ANK koordineeritud Erasmus+ strateegilise koostööprojekti “Community Guarantee” järgmise sammuna kogunevad osalejad Eestist, Itaaliast, Portugalist ja Islandilt juba septemrbikuus Eestisse, et rahvusvahelisel seminaril analüüsida ja kokku võtta kõigi nelja õppevisiidi jooksul nähtu, kogetu ja õpitu ning vormistada see üheks ühiseks dokumendiks, mis kirjeldab efektiivset NEET-noore tugiteenust. Hoiame teid järgmiste sammudega kindlasti kursis!


Ps! Veel rohkem muljeid ja ka Itaalia jäätisesoovitusi võib küsida õppevisiidi osalejatelt: Elo Lättemägi, Nele Valss, Viktoria Murõtševa, Annely Reile ja Stiina Kütt.

Projekti toetab SA Archimedese noorteagentuur Erasmus+ programmist.

esmaspäev, 16. aprill 2018

Eesti noorsootöötajad õppevisiidil Saksamaal9.-14. aprillil toimus Sloveenia noortekeskuste katusorganisatsiooni Mreža MaMa poolt koordineeritud Erasmus+ strateegilise koostööprojekti „Social Inclusion in Youth Centres“ raames õppevisiit Saksamaale, Oldenburgi tutvumaks sealsete heade sotsiaalse kaasatuse praktikatega. Eesti ANK on kaks aastat vältava strateegilise koostööprojekti ametlik koostööpartner ja osales õppevisiidil 8-liikmelise Eesti noorsootöötajate esindusega. 

Eesti grupi koosseisus osalesid õppevisiidil Eveliis Samberk (Saue Noortekeskus), Ege Enok (Viljandi Avatud Noortetuba ja Stiina Kütt (Eesti ANK), kes kuuluvad projekti korraldusmeeskonda, ning lisaks Merilyn Enders (Viljandi Avatud Noortetuba), Jevgenia Špiljova (Lasnamäe Noortekeskus), Kristiina Karp (Iisaku noortekeskus), Triin Põri (Märjamaa Valla Noortekeskus), Krista Allik (Kuusalu Noortekeskused). 


Õppevisiidile tulid kokku noorsootöötajad Eestist, Lätist ja Sloveeniast. Seega avanes võimalus õppida ka teineteiselt. Ühistes aruteludes selgusid riikidevahelised erinevused ja sarnasused sotsiaalse kaasatuse maastikul. Õppevisiidi külaskäigud omakorda andsid aimu sotsiaalse kaasatuse alastest tegevustest Oldenburgi näitel. 

Osalejad jagavad enda eredamaid muljeid õppevisiidist: 

“Kõige rohkem avaldas muljet nende päevade jooksul külastatud keskus, kus olid kunst, teater ja muusika väga hästi ühendatud omavahel. Kõnetas ka see, et keskus on õhtuti avatud ka täiskasvanutele ja oli näha, et eri põlvkondade vahel toimib koostöö. Hea oli tõdeda, et meil Eestis on suureks plussika ja eeliseks, et noorsootöö ja sotsiaaltöö on erinevad ent omavahel kokku puutuvad valdkonnad ning noorte võimalused toetuse saamiseks on head.” (Triin Põri) 

”Sellise asutuse hea toimimine võiks rakenduda meie maapiirkondade rahvamajades, mis päevasel ajal on noortele ja õhtuti vanematele. Meie piirkonnas on see olnud mõtteks aga kardetakse noortega koos ruume jagada. Antud näide andis kinnitust, et selline kooslus toimiks väga hästi. ” (Krista Allik) 

”Samuti jättis mulle armsa ja ideederohke kogemuse noorte “ametlik park”, kus noored saavad minna nii koos ôpetajaga töötubadesse kui ka üksi ja vanematega ning kus on ka noorsootöötajad kohapeal olemas. Väga süsteemne ja hariv park. Minu jaoks täiesti tore lahendus mitteformaalseks ôppeks. Kogu õppevisiidilt võtan kaasa motivatsiooni edasi töötamaks Eesti organiseeritud noorsootöö maastikul ning ideid oma igapäevatöö täiendamiseks.” (Eveliis Samberk) 

”Laste mänguplats oli tore ja võibolla valmistab ette lapsi edaspidi ka noortekeskusi sama huviga külastama. Minu arust on noorte kaasamise eeliseks atraktiivne keskkond, ametnikest/õpetajatest erinev kollektiiv ja vabatahtlikkuse olemasolu, et noor ise tahab tulla - ise tahab midagi teha.” (Merilyn Enders) 

”Mind inspireerisid ka noorte juhendajad, eriti, et just meesterahvad selles valdkonnas töötavad kui ka taaskord see, et läbi kunstiliste meetodite noorteni jõutakse (bändiruum ja koos improviseerimine, skulptuuride valmistamine, draama). Äge on ka see, et kõigis nendes kohtades, mida külastasime, lubatakse noortel ise ettevõtlik olla – ise meisterdada, ehitada, teenindada, end kunstiliselt väljendada jne.” (Ege Enok) 

Välismaal olles saime kinnitust, et Eesti noorsootöö struktuuri, võrgustike ja noortekeskuste üle on meil põhjust väga uhke olla ja meil on, mida teistega jagada. 

Õppevisiit võimaldas ka Eesti osalejatel omavahel paremini tuttavaks saada ja on tõenäoline, et Saksamaal arenenud vestlustest ja mõtetest sünnib uusi koostöötegevusi nii kohalikul kui rahvusvahelisel tasandil. 

Projekti „Social Inclusion in Youth Centres“ raames ootab ees rahvusvaheline noorsootöötajate koolitus Sloveenias 1.-8.10.2018 sotsiaalse kaasatuse alaste programmide arendamiseks, kuhu osalema kandideerimine avaneb Eesti noorsootöötajatele õige pea. 

Eesti ANK rahvusvaheliste võimalustega noortele ja noorsootöötajatele saab tutvuda meie kodulehel www.ank.ee.

neljapäev, 12. aprill 2018

Rahvusvaheline koolitus ja õppematerjal Euroopa Vabatahtliku Teenistuse vabatahtlike mentoritele03.12 – 10.12.2017 toimus Leedus Vilniuses rahvusvaheline koolitus "Mentor’s Lab", kuhu Eesti ANK saatis osalema kaks Eesti noorsootöötajat – Kristiin Vink (Lille Maja, Tartu) ja Liina Nigu (Saku Valla Noortekeskus, Saku vald).  Lisaks neile osales koolitusel veel inimesi Portugalist, Soomest, Kreekast, Ukrainast, Prantsusmaalt, Horvaatiast, Hispaaniast, Makedooniast ja Kosovost. 

Projekti eesmärk oli koolitada Euroopa Vabatahtliku Teenistuse vabatahtlike mentoreid, et mentorid oleksid võimalikult hästi ette valmistatud vabatahtlike toetamiseks nende teenistuse jooksul. Koolitusnädala jooksul läbisid osalejad ettevalmistuse olemaks parem mentor oma Euroopa Vabatahtliku Teenistuse vabatahtlikele.  Koolituse käigus õpiti selgeks kõik EVT vabatahtlikku puudutavad emotsionaalsed faasid ning jagati üksteisele erinevaid meetodeid, kuidas teha vabatahtlikule uues riigis viibimine võimalikult meeldivaks ja meeldejäävaks. Koolitusnädala jooksul valmis osalejate koostöös käsiraamat, et ka teised EVT vabatahtlikega tegelevad  inimesed ja noortevaldkonnas töötajad leiaksid juurde uusi meetodeid, mida erinevates olukordades kasutada. 

Jagame teiega valminud käsiraamatut SIIN

Uusi rahvusvahelisi võimalusi enesetäiendamiseks uuri Eesti ANK kodulehel rahvusvaheliste pakkumiste all. 

Projekti "Mentor’s Lab" on rahastatud Erasmus+ programmist. 

neljapäev, 5. aprill 2018

PickUp - Briti eri: Maidla noored "Noortega Üheskoos!"


Ida-Virumaal asuva Lüganuse valla noorte omaalgatuslik projekt “Noortega Üheskoos!” on ellu kutsutud selleks, et läbi lihtsa heateo liita kogukonda, tuua rõõmu hooldekodude elanikele, arendada noorte algatusvõimet, loomingulisust ning tähistada üheskoos Eesti Vabariik 100 sünnipäeva. Projekti raames joonistasid noored ja lapsed joonistusi, mis veebruarikuus, vabariigi aastapäeva eel kingiti kohalike hooldekodude elanikele.

Projekt leidis aset Lüganuse vallas, koondades noori nii suurematest valla paikadest - Lüganuse, Kiviõli, Püssi, Sonda, Maidla, kui ka väiksematest - Erra, Varja, Purtse. Lisaks sellele oli kaasatud naabervallas asuv Aseri linn.

Oktoobris tehti projektiga algust - koostati täpne tegevuskava, eelarve, moodustati tuumikmeeskond, saadeti välja info piirkonna noorteorganisatsioonidele (koolid, lasteaiad, huvikoolid, noortekeskused, seltsid ja MTÜd) ning kutsuti neid üles algatusest osa võtma.

Infot jagati nii kohalikes valla- ja linnalehtedes, sotsiaalmeedias, otsekirjadena organisatsioonidele kui ka plakatite näol avalikes kohtades. Algatus on registreeritud ka EV100 sündmusena ning on väga olulisel kohal kogu Lüganuse vallas kui üks meie piirkonna vabariigi aastapäeva sündmusi.
Oktoobri lõpp kuni detsembri keskpaik leidsid aset tegevused algatuse kajastamiseks, osalejate leidmine, infovahetus korraldajate ja organisatsioonide vahel. Joonistuste järele käimise ettevalmistused, sh soetati igale joonistajale (lasteaedade puhul rühma peale) ka väike magus üllatus Mesikäppa kommipakkide näol ning igale organisatsioonile valmistati ja anti üle värviküllane tänukiri. Jõulude eel, 20-21 detsember toimus joonistuste kokku kogumine. Kokku osales algatuses 13 organisatsiooni, alates koolidest, lasteaedadest ja noortekeskustest kuni kohalike seltsideni välja. Joonistusi saadi kokku üle 300.

Detsembri lõpus alustasid noored kohalikes noortekeskustes joonistuste raamimisega ning seda tehti veebruari alguseni. Iga joonistuse taha kirjutati ka südamlikke soove ning vabariigi aastapäeva eel, täpselt sõbrapäeval, 14.veebruaril külastati kohalikke hooldekodusid, et joonistused hooldekodude elanikele kinkida ning nende ellu rõõmu ja värve tuua. Projekti eesmärk õnnestus igati - noored said end väljendada, viia rõõmu hooldekodude elanikele, kelle silmad tõepoolest särasid ja kes üllatuse üle väga rõõmsad olid.
Kogemus, mille korraldusmeeskonda kuuluvad noored antud aja jooksul eelkõige saanud on, on ajaplaneerimise kogemus, noortel on olnud võimalik arendada oma eneseväljendusoskust, suhtlemisoskust, algatusvõimet. Joonistamises ja joonistuste raamimises osalenud noortes on arenenud loomingulisus, aga ka matemaatilised pädevused (raamide loomisel) ning üheskoos töötades kindlasti samuti suhtlemisoskus, meeskonnatööoskus.

Projekt arendas ka koostööd erinevatest rahvustest noorte vahel, kuna nii joonistuste joonistamise/maalimise kui ka hilisema raamimise ning hooldekodude külastamise juures tegid koostööd erinevatest rahvustest noored, eestlased ja venelased. Erinevatest rahvustest noored, kes küll käivad ühes koolis, ei puutu koolikeskkonnas nii palju kokku, kui noortekeskuses üheskoos midagi ette võttes, ka antud projekt on ehe näide sellest.

Väljakutsed, mis projekti juures ilmsiks tulid, oli kindlasti infoliikumine. Noored arvasid, et infot saab jagada vaid kirja, sotsiaalmeedia või telefoniteel ja sellest piisab, tegelikult aga selgus, et organisatsioonide esindajad soovisid väga, et projekti tuldaks nende juurde kohapeale tutvustama, mida ka tehti. Väljakutseks oli kindlasti ka ajaplaneerimine - hooldekodusid oli palju ning niisamuti ka joonistusi. Oluline oli osalevate ja korraldavate noorte jaoks, et nad saaksid hooldekodude elanikega ka suhelda, neile isiklikult joonistuse üle anda. See aga võttis hooldekodudes kohapeal hulgaliselt aega, millega ei oldud alguses arvestatud. Tekkinud olukord sai aga lahendatud leides ka teise päeva hooldekodude külastamiseks.

Algatuses tuumikmeeskonnas oli viis noort ning kokku osales noori algatuses ümmarguselt 300 üle kogu piirkonna (Kiviõli, Aseri ja Püssi linn, Lüganuse, Sonda, Maidla, Erra, Purtse, Varja). Projektile tagasivaadates nõustuvad korraldavad noored ühiselt, et ettevõtmine õnnestus ning midagi seesugust võiks ka tulevikus ette võtta. Noortel on juba ka mõttes külastada hooldekodusid veel, näiteks korraldada mõnes hooldekodus elanike ja noorte ühine lauamänguõhtu. Noored, kes varem polnud vanemate inimestega kas üldse kokku puutunud või nende hoolekandeasutusi külastanud ja pelgasid pisut, said positiivse kogemuse osaliseks ning julgevad ja soovivad ka edaspidi seesuguseid projekte ette võtta, arendada omavahelist suhtlust ning ka põlvkondade vahelist.


kolmapäev, 4. aprill 2018

PickUp - Briti eri: Kohila ”BÕM e. bändide õudne möll"


1.Mida tegite? Muusika ühendab noori ja selle kaudu soovisime ühendada erinevatest rahvustest noori. Korraldasime suure noorte ansamblite õhtu Kohila Gümnaasiumi aulas 26.01.2018. Meie suureks rõõmuks tuli kuulama väga palju noori. Noortele meeldib räpp ja sellest tulenevalt kutsusime pea esinejaks Bad Arti. Veel esines 6 noorteansamblit. Õhtujuhid olid samuti noored. Et muuta natuke põnevamaks kogu üritust oli meil külas mustkunstnik Marko. Mustkunst on samuti noori ühendav, seal ei ole vaja keelest aru saada vaid tegevus ise köidab noori igas eas.

2.Kui palju noori osales? Kokku osales 173 noort 7-26 aastased, 17 olid muukeelsed noored. Ei toimunud traditsioonilist registreerimist osalenutele, sest sellisel suurüritusel ei oleks kindlasti kõik ennast soovinud kirja panna. Noored said sisenedes käepaelad, mille arvestust pidasime. Muukeelsed noored lugesime lihtsalt kokku, sest meil on väike kogukond ja tunneme üksteist väga hästi.

3.Kuidas aitas see kaasa koostööle teisest rahvusest noortega? Koostöö väljaspool Kohilat teiste
rahvuste lõimumisega eriti hästi ei õnnestunud. Ei leidnud teistest rahvustest noorte ansambliteni esinema. Kuulutasime oma üritust muusikutest sõprade listis. Otsisime läbi facebooki muukeelseid ansambleid, aga keegi ei võtnud meiega ühendust. Meie Hageri ANK noorsootöötajad küsisid oma
valdkonna töötajatelt erinevatelt koolitustelt, aga sealt ei tulnud infot ansamblite osas. Eraldi pöördusime Lasnamäe, Vaga noortekeskuste poole. Kutsusime muukeelseid noori ka ettevalmistus ja järelkoristuse osasse. 3 muukeelset noormeest tulid meile appi seda üritust korraldama. Eraldi kutsusime muukeelseid noori üritusele.

Kuidas sai kasu kogukond? Kogukond sai üritusel mõnusalt enda aega veeta ja kuulata head muusikat. BÕM käisid kuulamas ka täiskasvanud, palju oli õpetajaid ja lapsevanemaid. Noortele ei korraldata sageli selliseid üritusi, aga teismelised noored tahavad ju ka ennast kusagil välja elada. Lapsevanemad olid rahul, sest noored olid turvaliselt vaba aega veetmas oma kodukohas.
Kogukond sai kasu 25 hakkaja noore näol, kes kõik aitasid kaasa ürituse ettevalmistamisel ja läbiviimise osas. Kogu ürituse ettevalmistamine ja läbiviimine oli meie endi organiseeritud. Läbi tuli mõelda lava ülespanek, valgustehnika transport, helitehnilised ja valguslahendused kogu
ürituseks. Käepaelte panek külastajale, kohviku pidamine ja kogu ürituse turvalisus. Eriti ei vajanud noorsootöötaja abi, seega saime väga hea kogemuse suurürituse korraldamiseks. Kohila valla kõik 8 noorsootöötajat olid sellel päeval koos meiega ja valmis aitama kui tekib probleeme, aga me saime ise hakkama ja nende abi ei läinud vaja.

Kas koostöö jätkub ka edaspidi, millised on edasised tegevused? Jah koostöö jätkub edasi, edasised tegevused on korraldada paljusi projekte ja üritusi. Jääme ootama uusi projektikirjutamise võimalusi, et korraldada veel selliseid lahedaid noortele suunatud suurüritusi. Koostöö Hageri ANK noorsootöötajate vahel sujus samuti hästi, nad olid alati olemas kui midagi oli vaja lahendada. Samas lasid meil tegutseda ja ei surunud oma mõtteid ja tahtmist peale.

Mida läbi projekti õppisite? Kuidas paremini projekte koostada. Läbi peab mõtlema kõige väiksemad detailid ürituse korraldamises. Alati peab olema tagavara varjant välja mõeldud juhuks kui midagi ei õnnestu. Suhtlemist paljude noortega. Leidsime uusi noori, kes soovivad meiega järgmisel aastal koos BÕM korraldada. Saime teada kui raske on leida muukeelseid noori üles ja nendega kontakti hoida väljaspool Kohilat.

Millised probleemid tekkisid? Kõik läks sujuvalt, probleeme ei olnud. Oleme varem kokku puutunud
“Nopi ülesse” projektiga, seega teatsime, mis meid ees ootab. Samuti olime varem korraldanud noorte bändide esinemisi, oleme kooli aktiiviga palju muusika üritusi korraldanud ja seega ei olnud raske seda üritust planeerida. Kogu protsess oli meie jaoks väga põnev ja õpetlik. Probleemiks osutus, et me ei jõudnud vene koolinoorte ansambliteni, sest neid vist ei ole olemas. Samuti kutsusime muukeelseid noori eraldi üritusele, aga neist paljud tulemata. Samas 17 muukeelset noort on meie endi jaoks väga hea tulemus.

Milliseid uusi oskusid saite? Mina kui juba kogenud ürituste korraldaja (Alex) ei saanud eriti midagi uut juurde, kõik sujus nagu planeerisin kuid teised, kes minuga ühes pundis olid said kindlasti hulgaga uusi kogemusi, näiteks kuidas tehnikat üles panna ürituse jaoks ja kuidas midagi teha jne. Samuti on üks kõige raskem osa ürituse lõppedes asjade kokku panemine ja koristus. Noored said kõik väga hästi hakkama ja ei vingunud miks peab midagi tegema. Emotsioon lõpus, kui saal oli puhas ja korras, kui kõik noored hakkasid plaksutama ise endale oli tore, sest saime hakkama millegiga, mis muutis meie kogukonna noori ühtsemaks.

Kuidas arenesid kultuurilised teadmised? Inglise keelseid laule laulsid enamus ansamblid, seega popp muusika on noorte jaoks väga oluline osa maailma vaatest. Saime teada, et muukeelsed noorsootöötajad kellega suhtlesime ansamblite otsingul olid väga sõbralikud ja abivalmid. Kutsusime
muukeelseid noori eraldi BÕMile , aga pooled jätsid tulemata, seega on veel pikk maa minna lõimumises noorte vahel. Soovime edaspidi korraldada muukeelsete noortega ja noortele üritusi.

PickUp - Briti eri: Võru noortekeskus “Saame tuttavaks! Hoiame üksteist!” .


Projekt “Saame tuttavaks! Hoiame üksteist!” sai alguse tegelikult juba eelmisel kevadel, kui osaleti Idee45 koolitusel. Arvasime, et lisaks üksteise tundmisele  võiksime tutvustada ka oma kodukohta. Ida-Virumaalt pärit noored saaksid tulla Võrumaale, näha siinset loodust ja vastupidi - Võrumaa noored näeksid Ida-Virumaa imelist loodust.

Meie suurimaks eesmärgiks projektis oli koostöö arendamine nii oma grupis kui ka teist emakeelt kõnelevate noortega. Kõige paremini aitasid selles matkadel läbiviidud meeskonnamängud, kus tuli lahendada erinevaid ülesandeid ning millega saadi hoolimata keelebarjäärist suurepäraselt hakkama. Oli hea meel näha, kuidas eri taustaga noored kontakte vahetasid ning arutasid ka tulevikuplaane, et veel kohtuda ja midagi koos teha. Hetkel küll täpsed edasised plaanid puuduvad, kuid huvi on olemas ja tulevikus kindlasti veel koos midagi tehakse. Saime kogeda, et tagada osavõtt ei piisa ainult reklaamist, vaid tuleks teiste noortega rohkem vestelda ja kutsuda üritusele osalema. Kahjuks ei olnud me arvestanud praeguste“haiguste lainetega”, mis vähendas meie matkadel noorte osalemist. Matkad olid põnevad, üllatusi jagus kõigile osalejatele ka korraldusmeeskonnale.
Osalejaid oli eesti keelt emakeelena kõnelevaid ja vene keelt emakeelena kõnelevaid umbes pooleks, 30 noort ja nende juhendajad.

Matkadele kaasatud kooliõpilased olid äärmiselt positiivselt meelestatud matkade suhtes ning tagasiside oli valdavalt positiivne, mõningate soovitustega, mida järgmine kord paremini võiks teha (matka pikkuse, pauside ja tegevuste osas). Suuremas jaos jäi kõlama aga, et midagi sellist võiks veel korraldada.

Mõningatele korraldusmeeskonna noortele oli tegemist täiesti uue kogemusega, nii teiste osapooltega suhtlemises kui ka ürituse korraldamises. Õpiti kokkulepete sõlmimist, neist kinnipidamist ja vajadusel ümber mõtlemist, kui üks variant eest ära langes. Samuti oli esimene kogemus ka eelarve planeerimisel, hinnapakkumiste võtmisel. Paranes eneseanalüüsivõime - korraldades matka tuli läbi mõelda enda tegevused, matkal tehtavad harjutused ning kuidas need panustavad projekti eesmärgi täitumisse ning ka projekti lõppedes korraldajate tagasisidering.

 Kindlasti oleme saanud juurde rohkem enesekindlust, et oma ideid esile tuua ja neid ära korraldada.PickUp - Briti eri: Vaimastvere ANK "Keeltekohvik"


Vaimastvere on üks huvitav koht kuhu üle Eesti sõidab kokku palju erineva taustaga noori sealhulgas pagulasnoored Vägevalt. Nii saavad kokku Iraagi, Süüria, Ukraina, Vene ja Eesti noored.
Koostöös Vaimstvere ANKi ja Vaimastvere Kooliga pakkusime oma projektiga kogukonnale mõnusa päeva, mille raames sai tutvuda ja õppida üksteiselt põnevaid oskusi ja teadmisi.
Projekti raames toimusid kokanduse töötoad, mille tulemusena valmisid nelja rahvuse toidud ja suupisted. Päeva lõpus toimus avalik Daniel Levi kontsert, mille saatel maitsesime töötubades valminud suupisteid. Nii saime anda omapoolse panuse mõnusa ja üksteisest hooliva kogukonna loomiseks.

Meie arvates läks üritus hästi, kuna saime kõik toidud valmis ja kontsert meeldis kohale tulnud osalejatele. Meil oli neli töötuba need olid: Süüria, Eesti, Venemaa ja Ukraina. Õpetajad juhendasid erinevaid töötubasid ja õpilased aitasid neil teha maitsvaid toite ja suupisteid. Üldjuhul läks meil hästi kuna kõik said oma toitudega kenasti valmis. Arvatavasti oleksime võinud toitude tegemiseks rohkem aega planeerida, kuna mõne rahvuse road vajasid valmimiseks enam aega. Nii valmisid osad suupisted vahetult enne kontserdi algust. Meie projekti meeskond õppis seda, kui tähtis on meeskonnatöö ja kui oluline on üksteist kuulata ning teiste arvamusega arvestada. Üheks põnevamaks ja algul väga keerukana tundunud osa oli eelarve ja selle korraldamine. Käia poes ja tutvuda hindadega, lisaks tuli vaadata ja küsida erinevaid pakkumisi internetist ja pidevalt mobiilis kontrollida kirjade saabumist. Lisaks saime õpetliku kogemuse kui rääkida ettevõtjatega hinnast, siis sellele lisandub alati käibemaks mida me ei osanud arvestada. Selle tõttu toimus ka eelarves muutus, mida algul ei osanud prognoosida. Kõige keerulisemaks osaks osutus meile ajaplaneerimine, sellest tulenevalt toimus üritus üsna viimasel hetkel. Suureks ootamatuseks oli esinejaga kokkuleppe sõlmimine, kuna kalender oli tihedalt esinemisi täis.

Kui meie meeskond poleks suutnud koostööd teha, siis  ei oleks saanud  teha sellist toredat üritust nagu keeltekohvik.
Kõige olulisemaks peame seda, et erinevad rahvused õppisid ja lõbutsesid koos mille tulemusena leidsime üksteises palu toredaid omadusi. Vaba keskkond suhtlemiseks lõi hea õhustiku lähedamaks kontaktiks kaaslastega.

Koostöö laabus erinevate kultuuride vahel hästi, kuna kõik erinevatest kultuuridest õpilased õppisid seoses toitu ja suupistete valmistamisega palju erinevaid sõnu neljas eri keeles.

Edasine suhtlus teise kultuurilise taustaga inimestega on lihtsam ja kõik erinev tundub põnev. Loodame, et selline üritus saaks traditsiooniks ja annaks võimaluse paljudele noortele meie kogukonnas omavahel hubaselt suhelda.

PickUp - Briti eri: Vastseliina noortekeskus "Terves kehas, terve vaim"


20.-21. märtsil toimus Vastseliina Noortekeskuses projekt „Terves kehas, terve vaim” . Projektis osalesid Tartu Annelinna Gümnaasiumi ning Vastseliina Gümnaasiumi noored. Projekti „Terves kehas, terve vaim” eesmärgiks oli eelkõige kahe piirkonna noorte lõimimine, vaimse tervise olulise rõhutamine ning viiside leidmine, kuidas kahe projektipäeva jooksul kogutud informatsiooni vaimsest tervisest kogukonnale edastada.  Projektipäevade jooksul toimus loeng vaimse tervise teemadel, noorte lõimimiseks ühismängud, teadmiste kinnitamiseks mälumäng, filmi „A beautiful mind” analüüsimine ning loovate projektide elluviimine, et kogutud informatsiooni edastada kogukonnale. Loovateks projektideks olid videod ning laulud.

Projektipäevade jooksul jälgisid noored kohusetundlikult omavahel sõlmitud reegleid. Lisaks õppisid noored, et kuigi projektipäevadel on kindel ajakava, siis peab olema ajakava suhtes paindlik ning vastavalt vajadusele kellaaegasid või kokkuleppeid muutma. Nt üks hetk olid noored väga väsinud ning tegevustega jätkamise asemel otsustasime teha energizer-eid, mis tõid noortele tagasi natuke särtsakust.

Projekti tulemusel paranes suhtlus kahe kogukonna – Tartu Annelinna ning Vastseliina – noorte vahel. Projektipäevade jooksul saadi üle keelebarjäärist ning vesteldi mõlema kogukonna noorte koduses keeles. Millest tuli projektiperioodi jooksul puudust, oli teavitustöö projektist. Tegime küll kohaliku noortekeskuse Facebooki postituse projektist, kuid arvame, et sellest jäi väheks. Info leviku tagamiseks oleme planeerinud Võru Valla Teatajasse kirjutada projektist artikli ning hetkel on noorte loodud loovad projektid kättesaadavad Vastseliina Noortekeskuses ja Tartu Annelinna Gümnaasiumis. Samuti monteeritakse projektipäevadest kokku video, mis hiljem avaldatakse noortekeskuse leheküljel. Projekti tulemusel muutus noorte teadlikkus vaimsest tervisest ning tagasisidest kajas, et see on teema, millele pööratakse ka tulevikus tähelepanu.

Noori osales kogu projektiprotsessis kokku 30, kuid projektipäevadel oli neid kohal 26. Koostöö noorte vahel sujus väga hästi. Kuigi projekti eestvedajateks olid peamiselt Vastseliina noored, siis ka Annelinna noored andsid enda panuse kohapeal tegevuste elluviimiseks. Koostöö noorte vahel sujus, sest mõlema kogukonna noored said anda panuse projekti elluviimisele. Samuti toimusid mitmed grupitööd, nt filmi analüüs, teaduskatsed ja loovad projektid eri kogukondade vahel, mis aitasid lõimumisele kaasa.  Noortel oli igatahes kindel soov projektipäevade jooksul midagi kogukonnale tagasi anda, mistõttu pühenduti loovatesse projektidesse täielikult.Planeeritud on kirjutada ka järgmine projekt koos Annelinna noortega, kuid täpselt ei ole selge, mis projekti sisuks on või üldiseks eesmärgiks.

Kogukonda otseselt projekti elluviimisse ei kaasanud, kuid kaasasime kahe kogukonna noori. Kogukonna kasu projektist seisneb selles, et vaimse tervise probleemide korral on kogukonnas olemas noored, kes teavad vajalikku informatsiooni ning käitumisviise abi otsimiseks ning oskavad teisi inimesi vajadusel abini suunata.

Projekti kaudu kinnistasid noored teadmisi projektikirjutamisvaldkonnas ning lepete sõlmimise osas. Telliti noorte transpordiks bussi, planeeriti toitlustus, ööbimine, lektorite kohaletulek, ajakava jms. Probleem, mis meil ees seisis projekti ellu viies, oli see, et kaks päeva enne projekti algust selgus, et lektor, kes pidi noortele esinema tulema, ei saa tulla. Õpimomendiks sel hetkel oli külma närvi säilitamine ning võrgustikutöö tegemine. Halb olukord pöörati heaks ning ebaõnnestumise tõttu on noortel vähemalt 10 inimest nimekirjas, kelle poole järgmine kord abi korral pöörduda. Tööjaotus oleks võinud kindlasti projekti elluviimise ajal olla efektiivsem, kuid see on miski, millest on võimalik järgmine kord õppida.