neljapäev, 10. detsember 2020

PickUp Briti eri: Illuka Kool - “Mitteformaalne keeleõpe noorelt-noorele meetodil“

Käesoleval õppeaastal liitus Illuka Kool pilootprojektiga "Professionaalne eestikeelne õpetaja põhikoolis" Projekti sisuks on kvaliteetse keeleõppe tagamine ja erinevate keeleõppemudelite piloteerimine. Projekti eesmärk on viia muu kodukeelega õpilaste eesti keele oskus kolmanda klassi lõpuks A2 tasemele ning tagada mitme- keelses klassis iga lapse areng ja selleks vajalik tugi. Käesoleva projekti raames asusin tööle 2. klassis ning rakendan keeleõppemeetodeid vastavalt õpilaste vajadusele. Lisaks töötan 1. ja 2. klassi õpilastega pikapäevarühmas.

Oma töö käigus märkasin, et 1. ja 2. klassi õpilasetele meeldib väga õppida uusi eestikeelseid sõnu läbi joonistamise. Soov joonistada on lapse baasvajadus- joonistamine on kui paberil toimuv mäng, milles väljendub siiras loomisrõõm. Joonistamise käigus toimub nii lapse keeleline kui motoorne areng.

Õpilastega koos otsustasime keeleõppeks läbi joonistamise taotleda vahendeid “PickUp- Briti eri” programmist. Õpilaste kirjeldus: tahaksime, et meil oleks sein, kuhu saaksime kõik koos joonistada ja kirjutada. Me mängiksime sõnaseletusmängu, kirjutaksime ja joonistaksime koos õpitud sõnu ka pikapäevarühmas, aga selleks oleks meil vaja panna ruumi seinale tahveltapeet.
Meie arvates jäävad ka seinale kirjutatud sõnad ja tähendused paremini meelde, kui need on koguaeg nähtaval kohal.

Üldiseks projekti eesmärgiks oli Illuka Kooli 1. ja 2. klassi õpilaste keeleõpe (uued sõnad ja väljendid) läbi joonistamise ja kirjutamise. Otsesed eesmärgid olid õpilastele joonistusvõimaluste pakkumine, õpilaste silma ja käe koostöö arendamine läbi joonistamise, koostöö erinevate koduse keelega õpilaste vahel (oravad- vene koduse keelega õpilased ja jänesed- eesti koduse keelega õpilased) ja lapsevanemate koolitamine keeleõppe loovmeetoditest. 

Õpilaste poolt soovitud tahvelsein ja joonistusrullid leiavad kasutust nii ainetundides kui tunnivälisel ajal. Lisaks eesti keele tundidele oleme näiteks õppinud loodusõpetuse tunniks erinevaid puulehti, joonistanud koomikseid, kasutanud vahendeid kunsti ja käsitöötunnis. Joonistuspaberirull on vajalik abiline rühmatööde tegemisel, mõtte- talgutel ning mosaiikrühma tegevustes. Oleme õppinud sõnavaramänge, mida õpilased mängivad hea meelega iseseisvalt ka vabal ajal.

Võimaldame lisaks pilootprojektis osalevatele õpilaste keeleõppele ka teistel õpilastel (pikapäevarühmas) loovuse- ja kunstiliseks arenguks joonistada.

10. novembril toimus kogukonna kaasamiseks ja projektile laiema mõõtme andmiseks Illuka Koolis keeleõppe loovmeetodite koolitus lastevanematele. Koolituse viis läbi Kaire Viil, kes on Virumaa Eesti hariduse seltsi juhatuse liige, Tallinna Tehnikaülikooli Virumaa Kolledžis eesti keele lektor.

Koolitusel õpiti, kuidas koos lapsega arendada keeleoskust visualiseerimise (joonistamise) toel. Koolitusel käsitletud teemad:
  • Kolm keeleõppe ja joonistamise meetodit. Praktilised harjutused vanematele veendumaks, kuidas joonistamine arendab loovust ja mõtlemist.
  • Kuidas luua koju lapsesõbralik keelekeskkond. Soodsad ja tõhusad võtted, mis toetavad ka vanemate keelearengut. 8 ideed, kuidas koju keelekeskkonda luua.
  • Pakendite toel eesti keele õpe.
  • Vanemad küsivad tihti, kuidas koolis läks. Kuidas esitada lapsele mõjusamaid küsimusi ja saada teada, kuidas tal päriselt läks.
Koolitus oli edukas, osalejate tagasiside oli eranditult positiivne. On tore tõdeda, et koolitusel osalesid lisaks lapsevanematele ka teised meie kooli õpetajad, kes samuti lubasid uusi meetodeid oma töös kasutusele võtta. Kahjuks seoses Covid- 19 levikuga osales koolitusel oodatust palju vähem lapsevanemaid ja õpetajaid.

Projekti eesmärgid said täidetud. Kindlasti on juba praegu laienenud ja kinnistunud 1. ja 2. klassi muukeelsete õpilaste sõnavara, erineva koduse keelega õpilased (jänesed ja oravad) teevad koostööd, mängivad ja õpivad koos. Mängulised ja loovad tegevused pakuvad õpilastele naudingut. Erinevate koduse keelega õpilaste koosõppimine pakub koheselt võimalusi ka keele praktiseerimiseks. Lapsevanemad ja õpetajad said uusi ideid õpilaste keeleõppe toetamiseks. Õpilased naudivad joonistamist ja mis kõige olulisem- tahvlid ja seinad jäävad kasutusse ka pärast projekti lõppu, seega ei ole tegemist ühekordse projektiga, ka teised õpilased ja õpetajad saavad edaspidi soetatud vahendeid ja võimalusi kasutada.

Planeeritavatest projektitegevustest teavitasime lapsevanemaid ja kogukonda Illuka Kooli Facebooki ja Stuudiumi vahendusel. Koolituse info postitasime Stuudiumisse, lisaks saatis klassijuhataja 1. ja 2. klassi õpilaste lapsevanematele eraldi interaktiivselt koolituse kutse.


Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar