kolmapäev, 11. veebruar 2015

Meie Inimesed

Sellel kuul, kui meie ühingu tegevmeeskonnaga  liitus seitsmes töötaja oleks ehk õige aeg kiigata, kes meie ühingusse veel oma aega ja teadmisi panustavad. 

On ju teada, et ükski ühing ei tee ise tööd, kui seal taga ei oleks õigeid inimesi. Inimesed on need, kes panevad paika ühingu põhimõtted, väärtused ja töökultuuri. Minul on seetõttu vedanud, et ühingusse on jõudnud õiged inimesed õigel ajal. Nii, et tegevjuht olla on selles ühingus lausa lust.

Kes need meie siis oleme?
Esmalt võtame luubi alla juhatuse. 

Tänane grand old lady meie juhatuses on Marika Markus, kes on ühinguga nii nagu minagi olnud seotud selle loomisest peale. Muuseas saime Marikaga tuttavaks Puiatu Põhikoolis, kus tema oli huvijuht ja mina sattusin sinna tantsuõpetaja praktikale. Marika räägib siiani, et juba siis olin ma vaikne ja tagasihoidlik, kellele ei meeldinud esineda :). Aga Marika ise tegutseb täna Ida-Virumaal ja on olnud esimese spetsiaalselt noortekeskuseks ehitatud keskuse looja ja juht. Nimelt tegutses Marika mitmeid aastaid Kurtna noortekeskuses. Tänaseks on ta teatepulga andnud edasi järgmistele inimestele. Enne Kurtnat aga tegutses Jõhvi noortekeskuse juures. Marika on olnud ka varem juhatuses ja tema juhatuse esimehe aegadel sai loodud näiteks Varaait programm. Marika vägiteod ühingu, Eesti noorsootöö ja noortekeskuste arendamisse on hindamatud. Marika on ühingu selgroog, kes teab, mis on olnud ja mida juba varasemalt katsetatud. Üks fakt, mida te ilmselt Marika kohta ei tea on see, et ta on õppinud kunagi nahkkalanteriitoodete õmblejaks.

Tiina Sinijärv on olnud vähemalt nii kaua kui mina teada tean Keila Noortekeskuse juht. Tema keskus ja meeskond on olnud alati eeskujuks paljudele teistele. Keskus teeb palju koostööd ja saab tänu oma meeskonna suurusele ja töötajate spetsialiseerumisele vastata Keila linna noorte ootustele. Tiina südameasi meie ühingus on noorsootöötaja kutse ja noorsootöö kvaliteet. Tiina panustab ka koostöösse ülikoolidega, et õppekavad vastaksid noortekeskuste ootustele. Tiina on alati väga soliidne ja vaoshoitud ning eks vahest peab tema meid ka korrale kutsuma. Hetkel on Tiina veel seotud meie rahvusvahelise partnerlusprojektiga (Eesti, Iiri, Rumeenia ja Rootsi), kus loome kahe aasta jooksul ühise noorsootöö dokumenteerimise logiraamatu, mida võivad kõik soovijad hiljem kasutada.

Einike Mölder on meie ühingu esimees. Ise tegutseb Einike Võrumaal ja on hetkel lapsepuhkusel Võru noortekeskusest. Einike ei ole küll veel väga pikalt noorsootöös toimetanud aga ometi sattus ta kiirelt teiste liikmete seast vaatevälja oma huvitavate väljaütlemiste ja põhjendatud ettepanekutega. Einike ise on ütelnud, et tema on noorsootöö vili sest peale esimese lapse sündi sattus ta Euroopa Noored Eesti büroo kaudu töötutele noortele suunatud programmi, mis aitas tal leida, mis meeldib. Ja nüüd ta siis tegutseb ja mõtleb meiega samas rütmis. Eks juhatuse esimehe asi on ühingust kõike teada ja olla pidevalt allkirjastamise vormis. Einikese südameasi on NEET-noored, tööhõive teema, tõendus- ja tõestuspõhine noorsootöö. Fakt, mida ilmselt Einikese kohta ei teata on see, et ta on aianduse erialal magister.

Kerli Kõiv, kes teda ei tea? Tema jõuab igale poole. Kuigi on pärit Rõuge vallast, mis on üks pisike vald lõunas, on ilmselt just see vald saanud Eesti noorsootöös kõige enam kiita ja esiletoomist. Nimelt see vald elabki noorte nimel. Ja see ei olegi nali. Meie ühingus on Kerli trumbiks sotsiaaltöömagistri taust ehk siis teab ta kõike noorsootööst, sotsiaaltööst ja muidugi haridusest. Ja nende kombineerimisest. Huvitegevus, tööhõive teemad, NEET-noored, võrdsed võimalused, ääremaade noorsootöö, rahvusvaheline noorsootöö. Jne. Jne. Polegi vist midagi, millest ta midagi ei tea. Igatahes on Kerli andnud ja andmas Eesti noorsootööle väga palju. Kerli paneb hetkel kokku taotlust Euroopa Noored Eesti büroole, et saaksime hakata vastu võtma või saatma vabatahtlikke. Lisaks hakkab juhtima strateegilist partnerlusprojekti, et noortekeskused aina enam kasutaks oma töö kui ka noorte arendamiseks rahvusvahelisi võimalusi.

Kristi Kruus juhib noortekeskust Sauel, Teinud on ta seda mõne aasta, samas selles asutuses on ta töötanud palju aastaid. Saue noortekeskus loodi juba 1998. aastal tolleagse sotsiaaltöötaja poolt ja kannab numbrit nr 2. Esimene Eestis loodud noortekeskus oli Narvas. Kristi on meie ühingus alati see, kes vastutab meie liikmetega tehtava töö eest. Näiteks on tema roll ka märtsi üldkogus vastutada, et kõik liikmed tunneksid end hästi ja saaksid teineteisega tuttavaks. Tema vastutab seega ühingu liikmetele pai tegemise eest. Mitte, et keegi teine seda ei teeks, oluline on, et keegi võtab selle oma südameasjaks. Kristi on muidugi ka meie eesti keele boss, tema loeb ka minu üllitisi üle ja annab alati otsekoheselt teada, kui tekst ei ole loetav ehk siis liiga kantseliit. Olen sellega harjunud, et pean oma asju pidevalt ümber tegema. Usun, et Kristi tõttu olen ka mina end palju parandanud ja saanud aru, et tõesti seda annab ka lihtsamalt sõnastada. Hetkel kirjutab Kristi taotlust, et viia üks Eesti noorsootöötajate grupp Islandile vaatlema, kuidas seal kasutatakse noorsootöö programme nt käitumisraskustega noorte toetamisel.

Uskumatu juhatus, kas pole? Nendega on lausa lust koos töötada, dialooge pidada ning olulisi sisendeid meie töösse saada. Juba märtsis on toimumas järgmised korralised juhatuse valimised. Ma väga loodan, et nad kõik mõtlevad uuesti kandideerimise peale.

Kes oleme siis need MEIE, kelle töösse nad oma mõtteid annavad? Meie, kes saame oma töö eest ka töötasu. Juhatuse töö meie ühingus tasustatud ei ole. 
Hakkame uuematest peale. 

Alates veebruarist hakkas meie juures tööle Kristel Altosaar, kes varasemalt töötas Tartu Linnavalitsuse noorsootöö teenistuse juhina. Usun, et paljud teavad teda sest tema poolt korraldatud tegevused Tartus olid alati uuenduslikud ja innovaatilised. Usun, et Kristelil on meile palju anda ja loodetavasti ka meilt midagi saada. Iseenesest hakkab Kristel meie ühingus koos Anne Õuemaaga viima läbi sotsiaalset eksperimenti ehk projekti "Murdepunkt".

Alates septembrist 2014 töötab Eesti ANKis Anne Õuemaa. Varasemalt töötas ka tema Tartu Linnavalitsuses ja nüüd juhib eelpool nimetatud projekti. Anne on loov, väga põhjalik, teab palju metoodikaid ning teab täpselt, mis tähendab näiteks motiveeriv intervjueerimine ja coaching. Ühesõnaga on Anne meie laegas, kust on alati leida uusi metoodikaid ja töövõtteid erinevate tegevuste tarbeks.

Aprill 2014 liitus meie meeskonnaga Pille Rokk, kes tegutses enne seda Märjamaa noortekeskuses. Pillel on kõrgem kunstiharidus (maalimine ja maalingute restaureerimine) ja seetõttu vastutab tema lisaks erinevatele projektide nagu "Eesti ANK eestkoste arendamine" ja  meie riskilaste suurprojekti seirete, õppevideode ja käsiraamatute loomisele lisaks ka ühingu visuaalse poole eest. Muuseas on Pille ülikooli tagasi läinud ja õpib sotsiaaltööd. Pille on ka meie ühingu mälu sest tema paneb kokku kõik meie protokollid ja tuletab kenasti meelde, kui kellelgi on miskit lubatut tegemata jäänud. Pille hoolitseb ka selle eest, et noortekeskused saaksid oma tööd dokumenteerida ja veab logiraamatu arendamise teemat.

Kõigest kuu varem, märtsis 2014 asus meie ühingusse tööle Margit Piho. Margit on varasemalt toimetanud Paide vallas, kus on juhtinud nii Paide valla noortekeskust kui ka asevallavanema rollis arendada nii hariduse kui ka noorsootöö tegevusi. Margit toimetab meie suurprojektiga. Korraldab erinevaid noorsootöötajaid toetavaid tegevusi kui ka külastab keskusi ja nõustab sisulistel teemadel. Kuna Margit elab minuga samas linnas siis satub tema töölauale ka tihti tegevusi, mille kohta võiks nimetada, et tema on minu parem käsi ja teeb ära tegevused, mis minu 24/7 töönädalasse enam ära ei mahu.

Ühingus on ka kaks inimest, kes otseselt ei tegele sisulise tööga kuid on mõlemad väga olulised, et ühing oleks ühiskonnas kuuldud ja teatud ja asjad läbinähtavad. Nimelt töötab meil veel Raivo Suni, kes on kommunikatsioonijuht ja Aita Lulla, kes on meie raamatupidaja. Mõlemad on väga täpsed ja korrektsed ja seetõttu on nendega väga hea asju ajada.

Ja jäängi veel mina. Kui vaadata kõike eelnevat, tekib küsimus, mis mina siis veel siin ühingus teen, kui kõik oleks justkui juba tehtud. Tegelikkuses on see kõik vaja kokku liita, funktsioneerima panna, kõike pidevalt analüüsida, näha ette tulevikku, riskeerida, unistada. Ja seda mulle meeldib teha. Lisaks on minu suurim südameasi hetkel toimetav Eesti ANK suurprojekt, kuhu on kaasatud 85 noortekeskust üle Eesti. Minu enda taust on samuti noorsootööga seotud. Pea 20. aastat tagasi sattusin tööle kooli huvijuhiks ja tantsuõpetajaks. 7. aastat hiljem nõustasin kolm aastat MTÜsid ja kutsekoole ning -hariduskeskusi Euroopa Liidu projektide teemal. 1999. aastal panin aluse koos mitmete kohalike aktivistidega NÜ Juventus, mis täna haldab Põltsamaa noorte- ja elukestva õppe keskust. Olin Eesti ANK üks asutajatest. 2006- 2010 aitasin kaasa Varaait programmi loomisele ja mitmetele teistele Eesti ANK suurprojektidele. 2008. aastast alates olen enda aega ning teadmisi panustanud Eesti ANKi kui tegevjuht.

Ei saa salata, et vahest küsitakse ka minu käest, et mis on minu järgmised sammud. Kas otsin uusi väljakutseid? Ei, ütlen kohe ära, et Eesti ANK on tõesti kõige parem töökoht. Inimesed on need, kelle pärast tahan ma seda teha. Ja need inimesed on juba täna minu ümber.

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar