kolmapäev, 7. oktoober 2020

Mobiilne noorsootöö on uus normaalsus

 Triin Mäger

“Jou, Triin! Tulge siia!” - kuulen oma kolleegidega pea igal korral, kui linnaruumis mobiilset noorsootööd (edaspidi: MoNo) teeme. Tuttavad hääled ja avalik poolehoid teeb sekunditega südame soojaks ning paneb hinge helisema.

Märka noorsootöötajat, ta on Sinu jaoks olemas

Hüüdjateks on armsad noored, kes tuvastavad meid linnapildist kergesti. Seda kahel põhjusel: minu naturaalsete punaste juuste järgi, mida noorte sõnutsi Pärnu linnapildis kellelgi teisel ei näe ning otseloomulikult selle järgi, et kanname Pärnu MoNo vormirõivaid. Mustad T-särgid ja dressipluusid, mida kaunistavad valged Pärnu MoNo logod ja kiri “mobiilne noorsootöötaja”. Täiendame muidu süngena näivat outfiti punaste mütsidega. See on justkui omamoodi ood minu kui Pärnu MoNo eestvedaja punasele peale. ;)

Töövorm MoNo tehes on meie meeskonna arvates oluline. Vormiriietust kandev MoNo noorsootöötaja annab linnaruumis olles noorele selge sõnumi: “Teen praegu tööd ja olen Sinu jaoks siin olemas. Tule astu mulle julgelt ligi, ajame juttu!” Vormiriietust kandev MoNo noorsootöötaja annab tänaval tegutsedes ka täiskasvanutele teada, et ta on tööd tegev usaldusväärne täiskasvanu, spetsialist. Sellisel juhul tekib lapsevanematel ja teistel kogukonnaliikmetel vähem kahtlusi selles osas, et kes need küll on, kes “meie” lastega tänaval nii vabalt juttu puhuvad ja vahel kommi või kondoomegi ulatavad. 

Pärnu MoNo eesmärk ja tegevused

Pärnu MoNo kuulub MTÜ Pärnu Noorte Vabaajakeskuse alla ja alustas oma tegevust 2019. aasta sügisel. Selleks, et kodulinna noorsootöö jõuaks veelgi suurema noorte hulgani ja noorsootöötajad oleksid noorte jaoks kättesaadavad noortele harjumuspärastes keskkondades väljapool noorsootööasutusi. On noori, kes ei soovi oma vaba aega veeta noortekeskuses ja see on täiesti okei, sest noorsootöö üks põhiprintsiipe on vabatahtlikkus ning kedagi ei sunnita noortekeskusesse minema.

MoNo noorsootöötajatena on meie üheks ülesandeks pakkuda noortele avalikus linnaruumis eluterveid vaba aja veetmise võimalusi. Räägime noortega juttu, kutsume osa saama noorsootöö üritustest ja teenustest, mängime kaarte, suvel käime koos ujumas, teeme sporti. Vahel lihtsalt lebotame koos murul ja vaatame kajakapoegi või sätime end mugavalt pinkidele ja arutleme selle üle, kuidas noored saaksid ennast veelgi paremini oma kodulinnas tunda. Küsime noortelt, millised on nende südamesoovid ja vajadused. Kuulame nad ära ja katsume noorte huvidega parimal võimalikul moel arvestada.

Püüame noorsootöömeetodeid kasutades varakult sekkuda ühiskonnareeglitega vastuolus olev käitumise korral. Rakendame oskuste õpet, mis aitab noortel järk-järgult kujundada vägivallavabasid väärtusi ja lahendada erimeelsusi. Juhtub, et oleme pingeliste olukordade neutraliseerijateks. Tuletame noortele vahel meelde seadustes kirjutatut ja ühiskonnanormide järgimist. Kutsume neid vajadusel üles lugupidavale käitumisele. Selle kõrval selgitame noortele, et noorsootöötajatena oleme hinnanguvabade kuulajate, arutlejate, toetajate ja motiveerijate rollis, selmet neid elama õpetada, keelata, käskida või nende eest otsuseid langetada. Kinnitame noortele, et seisame nende kõrval ja vajadusel nende eest ning meie jaoks on oluline, et nad oleksid tunnustatud, hoitud ja väärtustatud kogukonnaliikmed, kelle hääl jõuaks ka otsustajateni. 

Pärnu MoNo toetab oma tegevuse läbi noorte kujunemist vastutustundlikeks täisväärtuslikeks kodanikeks. Aitame kaasa noorte võtmepädevuste ja sotsiaalsete oskuste arendamisele. Suures plaanis aitame luua hoolivamat ja turvalisemat keskkonda.

Pärnu MoNo töömeetodid

Meil on viis töömeetodit:

  1. Tänavatöö - noortega kontakti loomine avalikus linnaruumis, noorte kogunemiskohtades. Nt: bussijaamas, kaubanduskeskuses, skatepargis, koolis, linnatänaval, uisuväljakul jt.
  2. Individuaaltöö - noore toetamine ja jõustamine talle sobilikus keskkonnas (nt: linnaruumis, noortekeskuses, internetis jm). Võrgustikutöö noore abistamiseks (sh, Pärnu Ringist Välja pilootprojekt). Vajadusel noore suunamine teisele teenusele.
  3. Grupitöö - noorte sotsiaalsete oskuste arendamine läbi interaktiivsete tegevuste avalikus linnaruumis, aga ka mujal (nt: koolis). Teeme koostööd Pärnu SPIN programmiga.
  4. Kogukonnatöö - kogukonnaliikmete teavitamine MoNo võimalustest, nende kaasamine tegevustesse läbi kohtumiste, meediaväljannete, ürituste.
  5. Töö internetis - noortega kontakti loomine või jätkamine ja individuaalsed vestlused internetis. Noorteinfo edastamine. Teavitustöö MoNost läbi sotsiaalmeediakanalite.

Töömeetodid on omavahel põimunud. Iga meetodi juurde kuuluvad ka kutsuva noorsootöö rakendamine ja noorteinfo edastamine. Kutsuv noorsootöö on noorte kutsumine saamaks osa noorsootöö võimalustest noortekeskuses, tänaval ja mujal. Noorteinfo on noortele nende elu puudutavate valdkondade või päevakorras olevate teemade kohta info edastamine (nt: töö, õpingud, suhted, tervis jm).

Pärnu MoNo meeskond ja pädevus

Pärnu MoNo meeskonna moodustavad MTÜ Pärnu Noorte Vabaajakeskuse noorsootöötajad, kelle töökohvrisse on kogunenud praktikad, mis on kujunenud aastatepikkuste kogemuste läbi nii avatud noorsootöös kui ka Tugila programmis tegutsedes.

Meie seas on koolitatud tänavalepitajad, kes vajadusel konfliktseid osapooli omavahel otse tänaval lepitavad. Üks noorsootöötaja on vabatahtlikuna osalenud meie pealinna kolleegide ja eeskujude - Tallinna mobiilsete noorsootöötajate - korraldatavas sotsiaalsete oskuste programmis “Vaade Tulevikku”. Lisaks on meil toimunud mitmed koostöökohtumised Tallinna MoNo esindajatega. Pärnu MoNo eestvedajana olen läbinud kaks rahvusvahelist tänavanoorsootöö teemalist koolitust. Meie meeskonda on mobiilse noorsootöö metoodika rakendamisel koolitanud Tartu kolleegid ja suunanäitajad Tähe Noorteklubist. Lisaks paljude noorsootööalaste koolituste läbimisele on mitmel meist sotsiaaltööalane kõrgharidus.

Pärnu MoNo toimumisaeg

Tavapäraselt teeme mobiilset noorsootööd tandemina, vahel kolmekesi. 2020. aasta kevad-suvel, pärast koroona-kriisi taandumist olime noorte jaoks avalikus linnaruumis olemas neljal päeval nädalas, päeva jooksul 4-6 tundi. Sügisel teeme MoNo kahel päeval nädalas, korraga 3-4 tundi. Kellaajad on pigem hilisemad, lõpetame kell 19:00 või kell 21:00. Oleme MoNo nädalapäevadeks valinud teisipäeva ja reede. Praktikas on kujunenud sedaviisi, et teisipäeviti aitame noortel vajadusel klaarida nädalavahetusel toimunud jamasid või arutleme nendega lihtsalt nädalavahetusel toimunud põnevate ja tihtilugu tundeküllaste seikluste üle. Vahel aitame planeerida nende nädala tegevusi. Reedeti aitame kaasa kahjude vähendamisele enne piduseid nädalavahetusi.

Aeg, mil tänaval viibime, on valitud noorte vajadustest lähtuvalt. Kogusime neilt oma tööaegade planeerimisel sisendit internetiküsitluse kaudu.

Lõpetuseks

Pärnu MoNo toimimist toetab Pärnu linnavalitsus. Pärnu elanikud, eriti noored, on MoNo vastu võtnud üle ootuste hästi. On hea tõdeda, et mobiilset noorsootööd nähakse normaalse osana Pärnu kultuuriruumist. Tunneme, et oleme hinnatud kogukonnaliikmed ja see teeb meid õnnelikuks.

Lisainfo

Autorist

Teksti on kirjutanud Pärnu MoNo eestvedaja ja mobiilne noorsootöötaja Triin Mäger. Triin alustas avatud noorsootööd MTÜ Pärnu Noorte Vabaajakeskuses 2014. aastal. Lisaks MoNole on Triin alates 2017. aastast tegev Pärnumaa Noorte Tugila programmis, mille raames toetab noori, kes ei õpi ega tööta ning neid noori, kes on toime pannud õigusrikkumisi. Ta on omandanud kõrghariduse sotsiaalteadustes (lõpetas Tartu Ülikooli magistrantuuri cum laude). Triin tunnustati 2019. aastal nii Pärnu linna kui ka Eesti Vabariigi aasta noorsootöötajaks.

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar