reede, 7. veebruar 2020

Noorsootöö nõukoda - mis see on? Võrumaa näide

Võrumaa noorsootöö nõukoda on Võrumaa noorsootöötajate kogu, mille ülesandeks on arendada Võru maakonna noorsootööd, teha kohalike omavalitsuste ülest noorsootööalast koostööd, teha ettepanekuid erinevateks maakondlikeks algatusteks ning parandada noorsootöötajate vahelist infovahetust maakonnas. Koostööd tehakse SA Võrumaa Arenduskeskusega ning vajadusel nõustatakse kohalikke omavalitsusi ja teisi organisatsioone noorsootööalastes küsimustes.

Nõukoda on viimastel aastatel suurt rõhku pööranud noorsootöötajate koolitustele. Ühiselt on käidud tutvumas Malta ja Kreeka noorsootööga ning ka praegu on mõtted koostööprojekti kokku panemiseks Erasmus+ programmi.

Iga aastaselt toimub ühisüritusena Võrumaa Noorte Suvepäevad, mille korraldamine hetkel juba käib. Noorte suurürituse korraldajaks on kordamööda kõik Võrumaa omavalitsused. Lisaks peavad Võrumaa noorsootöötajad väga oluliseks noorsootöö kutse omandamist. Sügisel said kutse neli Võrumaa noorsootöötajat ning mitmed noorsootöötajad soovivad kutset taotleda kevadel.

Noorsootöö nõukoda käib regulaarselt koos iga kuu, et olla kursis noorte valdkonnas toimuvaga, arutleda ühisürituste teemadel, saada tuttavaks uute tulijatega ning olla suhtlusringis kõikide maakonna noorsootöötajatega. Noorsootöö nõukoda on ühtne ja kokkuhoidev kogu, kus ollakse kolleegidele abiks murede lahendamisel ning jagatakse ka toredaid rõõmuhetki.

Kuldre noortekeskuse noorsootöötaja
Mari-Liis Pärna 

Võru valla noorsootööspetsialist
Sirle Muiste