neljapäev, 6. veebruar 2020

Margit Udam: Kuidas paistab noorsootöö kooli poolt vaadates?

Olles väga pikalt töötanud noorsootöö valdkonnas, võtsin vastu elumuutuse ja alates kevadest 2018 töötan Paide Gümnaasiumis. Tegelen koolis haldusküsimuste ja projektidega ning kooli igapäevaelu korralduslike küsimustega. Peale haridusreformi jäi Paide linna 3 põhikooli ja gümnaasiumiharidust pakub uus riigikool - Paide Gümnaasium.

Kuidas paistab noorsootöö kooli poolt vaadates? Midagi ei ole teha, aga ikkagi kuuleb väljendit tilu-lilu ehk formaalne versus mitteformaalne. Samas on näha arengut, kus akadeemiliste oskuste kõrval aina rohkem räägitakse sotsiaalsetest oskustest ehk päriselu sissetoomisest koolimajja - kuidas õpitut päriselus rakendada ja elulähedaseks muuta.

Siinkohal ongi suur roll noorsootööl: rahvusvaheline noorsootöö, kogukonnapraktika, õpilasvahetused, projektide läbiviimine, õpilasfirmad. Noortekeskused saavad siinjuures olla suurepärased partnerid. Kogukonnapraktika on hea näide, kus kool ja noortekeskus omavahel koostööd saavad teha: teooria koolis ja praktika noortekas. Hiljem toimub analüüs ja õpitut arvestatakse õppetöö osana, mille eest õpilased saavad tunnistusele kirja ühe valikkursuse. Paide Gümnaasiumis seda rakendatakse.

Rahvusvahelisi projekte saab lõimida absoluutselt kõikide õppeainetega, asi on ainult tahtmises ja fantaasias. Ühte projekti saab siduda matemaatika, liikumise, geograafia, keeled - tuleb ainult osavalt läbi mõelda ja vastava õppekavaga siduda. Samuti saab noorsootööd arvestada õppetöö osana (huviringid, noortevahetused, töö õpilasesinduses), kus osalemist arvestatakse valikainetena ja õpilased saavad tunnistusele kirja valikkursuse. Mis koostöösse puutub, siis see on inimeste põhine. Kui koolis töötavad noorsootöötaustaga inimesed, siis on teineteisemõistmine kooli ja noortekeskuse vahel kergem ja koostöö kiirem tulema. Meie kool on veel noor ja mõtteid, mida teha on palju :)

Margit Udam
Paide Gümnaasiumi korraldusjuht