teisipäev, 25. juuni 2019

“Active Citizens” programmis osalenud noorsootöötajad jäid koolitusega rahule

29.mai – 2. juuni toimus Toosikannu puhkekeskuses koolitusprogramm „Active Citizens“, kus osalesid noorsootöötajad ja noorteorganisatsioonide esindajad üle-Eesti. Programmi eesmärk on kogukonna arendamine läbi sotsiaalse ettevõtlikkuse – viie päeva jooksul õpiti tundma iseennast kogukonnaliikmena, dialoogi võimalusi erinevate osapoolte vahel ning mõeldi, milliseid tegevusi saaks kogukonda kaasates kohe ellu viima hakata. 


Esimesel päeval arutleti, miks on oluline tunda iseennast kui kogukonnaliiget: enda tugevusi-nõrkusi, identideeti, kultuuri, huve jne. Teisel päeval paigutati ennast dialoogi teisega, seejärel aga mõeldi koostegutsemise võimaluste üle kogukonnas. „Sain kindla teadmise, et see on maailm, kus ise liigun ja koos oma kogukonnaga soovime liikuda, on õigel teel ja saavutab need tulemused, mida ühiselt soovime!“ Osalejad tõid välja märksõnad, nagu "jõgi" ja "kaasamine", millest esimene aitas kogu materjali ühe lihtsa sõnaga loogiliseks ja meeldejäävaks muuta. Lisaks täiesti uuele lähenemisele, kus kaasamine liigub jõena ja saab alguse eelkõige sinust endast, sain ka praktilised koolitamise/treenimise oskused.”

Programmi lõpuks tutvustasid kõik osalejad oma visuaalseid kogukonnakaarte ning selgitasid, milliseid probleemikohti nad märkavad ning milliseid lahendusi nad näeksid. Iga päev viisid osalejad vastavalt teemadele läbi töötubasid, kus igaühel oli oluline roll. Kõik teoreeriline materjal oli visuaalselt selgitatud ning praktiliselt kasutatav; mulle meeldis, et kõik lähtus minust endast nii, et osaleja tundis ennast kaasatult ja sai motivatsiooni, et oma ümbrust muuta!” Proovile pandi loovus ja esinemisjulgus, aga kiiresti loodi usalduslikud suhted, mis andis võimaluse õppida üksteise kogemustest praktiliste tegevuste toel. Tänu programmile sain juurde uusi sõpru, esinemisjulgust ning julgust eksida, õppida vigadest ja end parandada ning arendada.” Enamus osalejate jaoks oli läbiviimise kogemus uus, aga just seda kogemust hinnatakse kõige väärtuslikumaks. Kui esimesed iseseivad läbiviimised olid pigem ettevaatlikud, siis lõpuks tundsid kõik ennast kindlalt ning uusi meetodeid ja harjutusi saadi nii programmikavast kui ka üksteiselt. “Kõige paremad olid muidugi tegevustejärgsed kokkuvõtlik ja väga abivalmis tagasiside, mis andis soovitusi paremaks facilitator’iks olemiseks. Lisaks pandi alati rõhku ka sellele, mida me hästi tegime.”

Koolitaja Mike Waldron tegi õppeprotsessi mänguliseks ja kaasavaks ning oli suurepäraseks eeskujuks. Koolitaja oli suurepärane ning suutis avada sisemise maailma sügavused.” Osalejad andsid koolitajale tagasides mõtteliseks hindeks 5+, sest paremini ei oleks saanud programmi edasi anda. Mike’iga oli väga meeldiv suhelda, ta on kindlasti üks efektiivsemaid koolitajaid, kellega mul on olnud võimalus koos töötada. Ta viis hommikusi tegevusi suurepäraselt läbi ning pärastlõuna ajal oli ta väga abivalmis ja toetav juhendaja, kelle käe all ise partneriga tegevusi läbi viia oli lihtsalt puhas rõõm.”

Kui alguses pelgasid mõned osalejad inglise keelt, siis mida päev edasi, seda julgemaks ja avatumaks muututi. Kultuuridevaheline dialoog on hoopis midagi muud, kui perfektne keeleoskus ning see sai kiiresti selgeks. Üllatasin ennast ehk suutsin suhelda inglise keeles ja see oli suur saavutus, sest siiani ei ole ma avalikult seda teha julgenud!” Üksteist toetades ja üheskoos õppides jõuti enesearengus kaugemale, kui esialgu arvati.

Lisaks põhiprogrammile tutvuti ka Eestimaa looduse ja kultuuriga – kauaks meelde jääv kogemus oli retrobussiga läbitud ulukisafari, kus teele jäi palju kitsi ja põtru; õhtuti lõõgastuti saunades ning arutleti vabas õhkkonnas õpitu üle. Kuna programm oli kõigi jaoks põnev, siis tihti tabati ennast arutlemas just päeva jooksul kuuldu ja tehtu üle. „Lootsin veeta hästi aega ja saada uusi kontakte tulevaseks tööeluks. Ja see on täpselt see, mis ma sain!“

Programmi „Active Citizens“ rahastas ja aitas korraldada Briti Nõukogu, kelle toel toimus koolitus Eestis alles teist korda. Alates 2009. aastast on programm jõudnud 46-de riiki ja hea meel on teada, et ka Eesti on nüüd üks riikidest, kus tegutsevad vastava tunnistuse saanud aktiivsed kodanikud. Iga osaleja sai endaga kaasa käsiraamatu, mille toel kogukonnas programmitegevusi jätkata ning kaugemalegi viia. Ka osalejad loodavad, et programm leiab suurema kõlapinna ning annavad selleks enda panuse. Juba on suheldud erinevate aktiividega, mis näitab, et programm andis motivatsiooni ja inspiratsiooni.

Soovitan kindlasti kõigil osaleda, kes tegelevad kaasamine/aktiivse kogukonna ja muu taolisega või ka neil, kes tahavad oskusi, kuidas oma teadmisi paremini ja mänguliselt edasi anda.”

“Active Citizens võiks Eestis suuremat kõlapinda leida seetõttu, et ta annab teistsuguse vaatenuga näiteks ka noorsootööle ja teemadele, kuidas mõnda probleemi lahendada.”

Ütleksin, et senimaani on see olnud kõige huvitavam ja kasulikum programm, millest olen osa võtnud.”

Julgen väita, et üks parimaid koolitusi, kus olen viibinud!“

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar