pühapäev, 24. november 2019

Pickup - Briti eri: "Toila valla tantsulaager"


Projekti „Toila valla tantsulaager“ eesmärgiks oli pakkuda aktiivset vaba aja sisustamise võimalust ja kehaliselt arendavaid tegevusi 20-le erineva keele- ja kultuuritaustaga tantsuhuvilisele Ida-Virumaa noorele neiule vanuses 12-18. Kuna tantsulaager on varasemalt Toila vallas juba kolmel järjestikusel suvel toimunud, on sellest sündmusest kujunemas traditsioon, mida kindlasti ka edaspidi jätkata soovime. Tantsulaagri idee tuli algselt sellest, et üldjuhul huviringid suvisel ajal ei toimeta, kuid tantsuhuvilised noored soovisid omavahel siiski ka suvel kokku saada ja trenni teha. Sellel ehk neljandal korral taotlesime esimest korda laagri jaoks juurde rahalist toetust ning leiame, et see tegi meie laagri põnevamaks ja meeldejäävamaks, kuna tänu saadud toetusele saime laagrisse lisada elemente ja tegevusi, mida ilma toetuseta poleks teha saanud. Samuti ei pidanud osalejad sel aastal osalustasu maksma. Kuna elame piirkonnas kus elab erineva emakeelega noori siis leiame, et tants on sobiv viis eri keele- ja kultuuritaustaga noorte ühendamiseks, kuna tantsida saavad noored koos ka siis, kui nende emakeel pole sama. Tantsulaagris õppisime uusi tantsutehnikaid, praktiseerisime omaalgatust ja organiseerimisoskust, süvendasime endis esinemisjulgust ja harjutasime suhtlemist eri keele- ja kultuuritaustaga noortega. Kuna ka selle aastane laager läks väga edukalt, siis kindlasti sooviksime laagri traditsiooniga ka järgnevatel suvedel jätkata. Projekti käigus paranesid osaliste kehalised oskused ehk tantsuoskused ning samuti suhtlemisoskus, koostööoskus ja empaatiavõime.

Meie koostöös ei esinenud mingisuguseid probleeme ja tõdesime, et tants on hea viis erineva taustaga inimeste ühendamiseks ning tegevuste käigus ei olnud üldse vahet, mis taustaga keegi osalistest on. Eriti aitas osalejaid ühendada ka erinevad mängud, ühisööbimine, grupiülesanded ja muud vaba aja tegevused, mis olid laagri osa. Seega saame öelda, et koostöö sujus ideaalselt ning paljud osalejad leidsid endale teise kultuuritaustaga noorte seast head sõbrad, kellega suheldakse siiani. Meie projektis osalejad ei näe mingisugust takistust teha koostööd erineva kultuuritaustaga inimestega ka edaspidi, kuna erineva taustaga osalejad teevad kogemuse veelgi rikastavamaks. Osalejatest suurem enamus oli Eesti kultuuritaustaga, kuid mõned projektis osalejatest olid ka kas nii eesti kui ka vene kultuuritaustaga või puhtalt vene kultuuritaustaga. Paljud noored, kes end registreerimislehele märkisid enda koduseks keeleks vaid eesti keele, on siiski osaliselt vene taustaga (näiteks üks vanematest on vene rahvusest), niiet tegelikult osales meie projektis rohkem vene taustaga noori kui registreerimislehelt välja kajastub.

Kogukonna kaasamiseks korraldasime laagri viimasel päeval kontserdi, kus näitasime kõigile huvilistele laagri jooksul õpitud oskusi ja jagasime oma laagrikogemusi. Samuti valmisid laagri jooksul tantsuvideod, mida oma sotsiaalmeedia kanalites levitasime ning valla ajalehte kirjutasime pisikese kokkuvõtte meie laagrist. Kogukonna tagasiside meie tantsulaagrile oli positiivne ning osalejate vanematel oli hea meel, et ka suvisel ajal nende lastele aktiivseid ja organiseeritud tegevusi korraldatakse. Levitades kogukonnas infot meie laagri kohta oleme teistele heaks eeskujuks, kuna oleme kehaliselt aktiivsed ja tegeleme trenniga.

Läbi tantsulaagri projekti saime arendada erinevaid oskusi. Lisaks uute tantsutehnikate õppimisele arendasime ka erinevaid elulisi oskusi, näiteks grupitöö oskust, meeskonnadünaamikat, loomingulist mõtlemist, avatud suhtlemist, empaatiavõimet. Esinemine viimasel laagripäeval pani proovile meie lavalised oskused, mis on enda oskuste presenteerimisel äärmiselt olulised. Peale laagri lõppu praktiseerisime reflekteerimisoskust, kuna vaatasime nii üheskoos kui individuaalselt tagasi kogu koos veedetud ajale ja analüüsisime, mis läks hästi ning mida saame järgmisel aastal veel panustada, et laager veelgi parem tuleks. Samuti mõtestasime läbi, mida projekti käigus õppisime, seega arendasime oma õppimisoskust. Kuna kõik projektis osalejad osalesid jooksvalt laagri tegevuste planeerimises ja läbiviimises (päevakava panime kokku kõik koos ning jaotasime omavahel ära erinevaid ülesandeid), siis saime arendada ka omaalgatust ja organiseerimisoskust. Laagri reeglid (mida kutsusime kokkulepeteks) panime üheskoos paika esimesel laagripäeval ning nendest kinni hoidmine arendas meis kohusetunnet. Ühel päeval oli meie ülesandeks otsida internetist ülesse meile meeldiv tantsuvideo, milleks pidime kasutama informatsiooni otsimise oskust. Sotsiaalmeediat kasutasime laagriga seotud teavitustegevuste, tantsuvideo ja piltide levitamiseks, mis omakorda arendas osalejate sotsiaalmeedia kasutamise oskust.

Laager aitas osalistes süvendada kehaliselt aktiivne olemise harjumust ning enda treenimise harjumust. Noored, kes osalesid projektimeeskonna töös õppisid dokumentatsiooni kohta (näiteks kuidas esitada projektiideed ja kuidas esitada aruannet, kuidas teha kuluaruannet), samuti ka tähtaegadest kinni pidamist. Laagris osalemine õpetas noortele kohusetunnet ning kuidas käituda siis, kui selgub, et on tulnud ette takistus (näiteks kui sa ei saa laagri ühest päevast osa võtta, tuleb sellest varakult ette teatada oma meeskonnakaaslastele). Projektis osalejad hakkasid varasemast enam väärtustama kehalist aktiivsust ja teineteisega koos aja veetmist. Samuti tõdesid projektis osalejad, kuidas eri taustaga noortega koos aja veetmine rikastab nende elu. Tants aitab kaasa ka eneseväljendamise õppimisele, kuna tantsuga saab end kehaliselt väljendada.

Projekti lõpuks olid kõik osalejad ühel nõul, et see laager oli üks parim osa nende suvest ning nad soovivad järgmine aasta uuesti osaleda. Ideeks tuli järgmine aasta teha laager pikem ja rohkemate ööbimistega, et saaks omavahel veelgi rohkem aega koos veeta.

Konkurssi "Pick-Up - Briti eri" rahastas Briti Nõukogu.


Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar