esmaspäev, 25. november 2019

PickUp – Briti eri: Paide ANK „Davai, läheme metsa!“


Laager toimus 26.04-27.04.2019 Lõõlas. Kokku osales 35 inimest, nendest 23 noort. Korraldamine algas juba kaks kuud enne laagri algust. Ettevalmistusse kuulus koostööpartnerite, noorte ja instruktorite kaasamine, vajaliku varustuse, tehnika ja asukoha leidmine. Start laagrisse algas kell 9.00 Paide Avatud Noortekeskuse eest, kus ootasid juba kaks suurt kaitseliidu masinat, mis sõidutasid meid Lõõlasse.

Lõõlas said noored kuulda Marko Kalduri ja tema koera Tähekiire seiklustest Eesti matkaradadel ja häid juhtnööre sellest, mida metsa kaasa võtta ja kuidas seal hakkama saada. Järgmisena ootasid meid naiskodukaitsest Tene Metsma ja Maili Antons, tehes noortele teadmistekontrolli ja tutvustades äppi evakuatsioonivarustusest, esmaabivahendites ja toiduvarudest. Järgnesid gruppidesse jagamine ja ülesannete täitmine. Noored olid väga aktiivsed ja huvitatud. Laagripaika jõudes tegime lõunapausi ning seejärel kaitseliidu instruktor Urmas Piigert jagas noored segamini gruppidesse ja algas laagripaiga rajamine. Iga grupp koos sõjakooli instruktorite Maikeli ja Sandri juhendamisel said telgid püsti. Algasid tegevused ehk võistlused metsas.

Viiel 4- liikmelisel võistkonnal tuli kaardi alusel läbida viis kontrollpunkti. Esimeses punktis oli vaja lasta vibu, kus igal liikmel oli kaks lasku. Teises punktis oli vaja teha süütepulkadega lõke ja läbi põletada nöör. Kolmandas punktis oli vaja läbida takistusrada metsas, kus ühel võistlejal olid silmad kinni seotud ja teine noor juhendas teda. Neljandas punktis oli vaja metsa alt leida viis matkaeset, mida metsa kaasa võtta ja põhjendada valikut. Viiendas punktis oli ämblikuvõrk ja IQ- test. Võistlus sujus kenasti ja instruktorid said juhendamisega hakkama. Selgusid ka parimad noored, keda lõkke ääres autasustasime sõjakooli poolt saadetud auhindadega. Peale õhtusööki toimus veel võrkpall ja vorstide grillimine. Ööseks oli vaja koostada igal telgil kütmisgraafik ja tagada ohutus. Hommikul ootasid saiakesed ja laagripaiga korrastus, algas sõit Paide poole. Lõpetasime laagri tänamisega ja tegime kokkuvõtte. Noored sõbrunesid omavahel väga kenasti ja tegid tiimitööd, said palju erinevaid oskusi ja kogemusi. Laager oli igati edukas.

Metsalaagris osalenud eesti ja vene noorte lõimumise projekti põhieesmärgiks oli eesti ja vene noorte omavahelise kontakti loomine avastades Eesti loodust.  Alaeesmärgid projektile olid iseseisvuse omandamine, loovuse kasutamise oskus, probleemide ja ülesannete lahendamise oskus, metsas hakkama saamise, suhtlemise ja meeskonnatöö oskuse arendamine. Lisaks kasvatada noortes sallivust  tutvudes üksteise kultuuriga ja suheldes erinevas emakeeles.

Alustades sellest, et kevadises metsas oli nii lastele, noortele kui ka täiskasvanutele üllatuseks soku möiratused, sest arvati, et need kuulusid karule. Üllatuseks nähti järgmise päeva hommikul emakaru kahe pojaga. Tähtis oli ka orienteerumisoskus metsas. Tuli mõelda loogiliselt st „kastist välja“.

Ka onnide ehitamine käis metsas ööbimise oskuste juurde. Mõnusa tipitelgi sai teha presendist või riidest. Instruktoritega koos pandi üles presendist telgid, millesse paigaldati ahjud. Lisaks õpiti kuidas neid kütta. Veel õpetati kuidas teha tuld ilma tiku ja paberita.

Tekkis probleem, kuidas looduses keha kergendada? Elementaarsed ja lihtsad asjad võivad muutuda ületamatuks probleemiks. Arutleti kuidas tekkinud olukorda lahendada. Tänapäeva lastel ja noortel on hea teada, et pikemal matkal olles võib põõsa taha minna, oma häda tegema. Kaitseväe instruktorid õpetasid, kuidas ehitada käepärastest vahenditest korralikum metsa wc. Selleks kaevati maha langenud puu taha auk ja ümber selle tõmmati kate. Nii see saigi valmis.

Metsalaagrisse toodi toit Kaitseliidu kateldes kohale. Samas õpiti, kuidas metsas endale ise lõkkel kui ka gaasigrillil sooja toitu valmistada.

Metsalaager andis lastele ja noortele palju elulisi oskusi, mis pani neid loovalt tegutsema ja meeskonna kaaslastega arvestama ning koos tegutsema.

Konkurssi "Pick-Up - Briti eri" rahastas Briti Nõukogu.
Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar