teisipäev, 29. september 2015

Kvaliteetse toetussüsteemi loomine ja tagamine Euroopa vabatahtliku teenistuses ehk sinu roll selles

23.-27.09.2015 toimus Rumeenia maalilises mägikülas Predeal'is rahvusvaheline koolitus "SOHO - European Training Course for EVS Support People".

Euroopa vabatahtliku teenistuse (EVT) raames koordineeritakse, saadetakse või võetakse vastu rohkelt noori erinevatest riikidest ning vabatahtliku kaasamine organisatsiooni tegevustesse, kogukonda, on muutumas järjest populaarsemaks.

Koolitusel keskenduti järgmistele teemadele:

  • Kuidas valida õige vabatahtlik? 
  • Kuidas tagada kvaliteetne partnerlus EVT projektis? 
  • Kuidas juhendada vabatahtlikku? 
  • Millist tuge vabatahtlik vajab? 
  • Õpiprotsess vabatahtliku Euroopa vabatahtliku teenistuses. 
  • Millised on võtmepädevused EVT, nende ära tundmine, tunnustamine? 
  • Abivahendid/tööriistad vabatahtliku õpiprotsessi hindamiseks. 
  • Milleks ja kuidas aitab Youthpass vabatahtlikku tulevikus?
Leidmaks nendele teemadele vastuseid, jagati rohkelt praktilisi näiteid läbi kaasavate ja loominguliste ülesannete, mille raames sai iga osaleja olla nii koordineeriva, saatva, vastuvõtva kui ka vabatahtliku rollis, et jõuda arusaamisele iga partneri tähtsusest EVT protsessis.

Arutelud kujunesid huvitavaks ja kaasahaaravaks just tänu osalejate erinevatele kogemustele, sest lisaks koordineerivatele, saatvatele ja vastuvõtvatele, oli seltskonnas rohkelt vabatahtliku teenistuse läbinud inimesi.

Siinjuures julgustan noortekeskuseid kaasama oma tegevustesse vabatahtlikke EVT raames. Võib olla on jäänud protsessi algatamine mõne takistuse taha pidama (aja puudus, kogemuste vähesus vms), siis Eesti ANKil on nii koordineeriv, saatev kui ka vastu võttev roll ning omab valmisolekut oma liikmeid kui ka noori EVT protsessis aitama.

Kui oled huvitatud võta ühendust stiina.kutt@ank.ee. 

Rollimäng: Skype vestlus vabatahtliku ja vastuvõtva organisatsiooni vahel

Rollimäng: vabatahtliku ja mentori vaheline suhtlemine kasutades erinevaid meetodeid ja ületades takistusi

Rollimäng: olenemata kultuurilistest erinevustest, tuleb olla valmis vabatahtlikku juhendama ja toetama

EVT protsessis on kõikidel partneritel oluline roll toetada vabatahtliku õpiteekonda tema EVTs

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar