neljapäev, 5. märts 2015

Töö, mis puudutab sind ja mind. Iga päev.

Ühel päeval mõned aastad tagasi leidsin D. Hume mõttekäigu:

Sinu vili valmib täna, minu oma aga homme. Meile mõlemale oleks kasulik, kui mina täna koos sinuga töötaksin ja sina mind homme aitaksid. Aga minul ei ole sinu vastu erilist sümpaatiat ja ma tean, et ka sinul ei ole minu vastu. Seepärast ei hakka ma sinu pärast vaeva nägema ja kui ma peaksin enda pärast koos sinuga töötama sinult vastutasu oodates, siis tean, et ma pettun ja hakkan ilmaasjata sõltuma sinu tänutundest. Seega siis lasen sinul üksinda töötada ning sina vastad mulle samaga. Aastaajad vahelduvad ning me mõlemad kaotame oma saagi, sest meil puudub vastastikune usaldus ja kindlustunne.

See lugu iseloomustab sageli esinevaid inimestevahelisi suhteid, olgu need siis kogukonnas või lähikondlaste seas. Aga midagi täiesti vastupidist olen ma kogenud viimase kahe aasta jooksul kui mul on olnud õnn töötada koos Eesti ANKi tegijatega. Ma olen saanud tunda hoolimist, mõistmist ja toetust ning pakkunud vastu enda poolt sama. Eluterved suhted on võimaldanud ellu viia ka utoopilisena tundunud ideid. Siin organisatsioonis on vastastikune usaldus ja kindlustunne, mis töötab tulevaste arengute heaks.
Eesti ANK juhatusse kuulumine ei ole üks aste eluteel või hüppelava, mis võib viia taevastesse kõrgustesse. See on töö, mis tõmbab sind hoopis noorsootöö sügavustesse. Vahel on tunne, et tormad tugeva veekeerisega üha sügavamale ja sügavamale. Rohkem kui kunagi varem on tulnud leida aega lugeda noorsootöö dokumente, neid täiendada, läbi arutada ja tegutseda operatiivselt. Olla kogu aeg kohal ja olemas nii Eesti noorsootööle tervikuna kui organisatsiooni üksikliikmele. Tuleb teada vastuseid ka keerulisemates oludes, sest tuleb olla justkui indikaator leidmaks kinnitust seni toimunud arengutele või arengupotentsiaalile.

See on töö, mis puudutab sind iga päev. Selles on nõudlikkust enda ja kolleegide suhtes, pädevuse saavutamist enne otsuse langetamist, isiklike huvide taandamist noorsootöö kui terviku vajaduste ees, enese ja kogu organisatsiooni arengut, iga otsuse elujõulisuse tagamist, koostööd, hoolimist, üksteise toetust.....
Eesti ANK juhatuse tööst osasaamine on mõtestanud minu jaoks lahti seni tehtud pingutuste tagamaad, andnud varasemale tööle suurema mõtte ja üha suureneva armastuse noorsootöö vastu. Meie, kes me kõik üle Eestimaa seda tööd teeme, me teeme ikka ühte ääretult tänuväärset tööd! Kellel võimalust, otsige interneti avarustest üles F.Coussee ja H.Willamsoni artikkel „Youth worker, probably the most difficult job in the world”, et mõista meie kõigi töö väärtust ja olemust.

Eesti ANKi nagu ka noorsootöötaja roll on ühiskonna ressursside ümberjaotamine, et tuua igale noorele lähemale talle kuuluvad võimalused. Ilma Eesti ANKi viimaste aastate suurte pingutuste ja projektideta poleks noortekeskustesse tulnud nii palju vahendeid kui seda on juhtunud tänaseks. Ressursse on jagatud nii, et need on jõudnud päriselt noorteni. Me oleme suutnud mõjutada rahade ümberjagamist.

Majandus, juriidika, pedagoogika ja teised võimsad valdkonnad teevad väga raskeks noorsootöö esilekerkimise nii, et sellega arvestatakse. Seetõttu peab iga päev pingutama, et noorsootöö ei hajuks ära teiste valdkondade vahele, et piirkondlikes arengukavades ei oleks ta teiste teemade lisaaine vaid eraldiseisev ja väärtustatud. Eesti ANKi juhatus ja tegevmeeskond on toimetanud targalt, et olla esindatud erinevates riiklikes ja Euroopa töörühmades, mis otseselt või kaudselt on noorsootööga seotud. Et meie sõna oleks laual ja võrdväärne koht noorsootööl elu teiste alade kõrval. Eesti ANK kui noortekeskuste eestkoste organisatsioon on seda suutnud toetudes igale juhatuse, tegevmeeskonna või organisatsiooni liikmele.

Juhatusse kandideerides lubasin tuua rahvusvahelised võimalused noortekeskustele lähemale. Mul on täna hea meel öelda, et eelmise aasta jooksul valmistasime ette pikaajalist projekti koos Soome ja Sloveeniaga, mis toob meie liikmetele uuringud, töövarjuks olemise võimalused ning rahvusvahelise koostöö võimaluste parema teadlikkuse. Projektile antakse start uuel nädalal. Luban luua blogi postituse selle projekti tegemistest juba mõne päeva pärast.

Teie Kerli

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar